Posted by: bluesyemre | October 18, 2019

İstanbul Düşünce Akademisi #İDA Raporları

5kdIi_Xo

İstanbul Ticaret Odası tarafından iş dünyasının bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin uygulanabilir ticari faaliyetlere dönüştürülebilmesi yönündeki ihtiyacını karşılamak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansının desteğini alarak kendi alanında Türkiye ve dünya çapında iddialı bir oluşum olan İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı altında İstanbul Düşünce Akademisi faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. Temel olarak Bilgiyi Ticarileştirme Vakfı altında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile birlikte İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) adlı çift taraflı bir yapılanma söz konusu olup;

BTM yenilikçi fikirler için bir çekim merkezi olma, fikirlerini tek başlarına hayata geçiremeyecek genç-yaşlı tüm girişimci adayları ile “melek yatırımcıları” buluşturma, fikirlerin ticari kazanca evrilmesi yolunda en çok ihtiyaç duydukları anda kuluçka merkezi olma amacını taşımaktadır.

DpnAvbxXoAARy7t

İstanbul Düşünce Akademisi ise ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalardan, düzenli yayınlara, sektörel sorun ve trendlerin küresel ulusal ve yerel boyutta izlenmesine, yenilikçi politikaların geliştirilmesine, rekabetçiliğin arttırılmasına, pazar dönüşümü ve çeşitlendirmeye yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla faaliyete başlamıştır.

https://www.istda.org/nitelikli-raporlar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: