Posted by: bluesyemre | October 22, 2019

Bilgi Merkezleri #Kütüphaneler #Arşivler #Müzeler – #MehmetAliAkkaya #HüseyinOdabaş

bilgi-merkezileri

Neredeyse insanlık tarihine koşut bir evrimi olan bilgi merkezlerinin tamamı temelde bilgi, bilginin düzenlenerek kullanılabilir olması ve bir gereksinime karşılık gelmesi esası üzerine faaliyetlerini yürüten toplumsal kurumlardır. Bununla birlikte, genel olarak kütüphane, arşiv ve müze adlandırmaları ile bilinen her bilgi merkezini diğerlerinden ayıran farklılıklar vardır ki bu nüanslar aynı zamanda bilgi merkezlerinin amaç, ilke ve hizmetlerini biçimlendirir. Bilgi merkezlerini tür anlamında çeşitlendiren ve ayrıcalıklı kılan yan, bilginin dünyasında yaşanan üssel artış ile bilgi kullanıcılarının bilgi taleplerinin daha bilinçli. net ve özellikli hale gelmesidir. Bilgi kullanıcılarının bilgiye ve bilgi kaynaklarına karşı olan yaklaşımları ve ortak bilgi davranışları, bilgi merkezlerinde verilen bazı hizmetleri onlar için daha öncelikli ve önemli hale getirmiştir. Bilgi merkezi kullanıcılarının bilgi anlayışını ve bilgiyi gereksinimi olarak algılama düzeyini başkalaştıran bu değişimin bir adım sonrasında ise bilgi merkezi türleri kütüphane, arşiv ve müze genel adlandırmasının dışında ayrışmaya başlamıştır. Bu çalışma, günümüzün daha çok bilişim teknolojilerinden beslenen olanakları ile alt türleri sürekli çeşitlenen, daha özellikli ve hizmet yelpazesi değişken hale gelen bilgi merkezleri hakkında genel bilgi vermek ve her bilgi merkezi türünün ayrıcalıklı yanlarını ortaya koymak amacı ile yola çıkılmış uzun soluklu bir çabanın ürünüdür. Çalışmanın nihai hedefi, yolu bilgi ile kesişen herkesin, kitabın sayfalarında kendi bilgi dünyası için anlamlı ve değerli olabilecek satırlar bulabilmesidir.

Kütüphane Üstüne Bir Deneme – Hasan S. KESEROĞLU
Milli Kütüphane – Ümit KONYA
Halk Kütüphanesi – Hasan S. KESEROĞLU
Kütüphane Deneyiminin Beşiği Olarak Çocuk Kütüphaneleri – Mehmet Ali
AKKAYA ve Hüseyin ODABAŞ
Fırsatlara Açılan Yolda Gezici Kütüphaneler – Hüseyin ODABAŞ
Okul Kütüphaneleri – Ayşe YÜKSEL-DURUKAN
Bir Halk Kütüphanesi Türü Olarak Belediye Kütüphaneleri: Kuramsal Bir
Çerçeve – Bülent YILMAZ
Üniversite Kütüphaneleri – Coşkun POLAT
Özel Kütüphane – Hülya DİLEK-KAYAOĞLU
Dijital Kütüphaneler – Kasım BİNİCİ
Nadir Eser Kütüphanesi – Tûba KARATEPE
Vakıf Kütüphaneleri – Hakan ANAMERİÇ
Eğitim, Kültür ve Bilgi Merkezleri Olarak Müzeler – Nevzat ÖZEL
Kent Arşivi ve Kent Müzesi – Mehmet Ali AKKAYA
Millî Hafızamızın Kaynağı: Ulusal Arşivler – Burçak ŞENTÜRK
Kurum Arşivleri – Niyazi ÇİÇEK
Üniversitelerde Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamalarının
Yapılandırılması – Özgür KÜLCÜ
Özel Arşivlerin Denetimi – Fatih RUKANCI
Değişen Paradigmada Dijital Arşivler – Bahattin YALÇINKAYA
Görsel-İşitsel Arşivler – Elif YILMAZ ŞENTÜRK

https://www.alternatifkitap.com/bilgi-merkezleri-huseyin-odabas-hiperlink-yayinlari/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: