Posted by: bluesyemre | November 25, 2019

Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu

2_5

Toplamda 28783 eser barındıran Nadir Eserler Koleksiyonu, 22420 eserden oluşan Genel Koleksiyon, 860 eserden oluşan Folio Koleksiyonu, 33 eserden oluşan İbrahim Müteferrika Koleksiyonu, 181 bibliyografik kaydı bulunan Yazmalar Koleksiyonu, 138 eser içeren 1700 Yılı Öncesi Basılmış Eserler Koleksiyonu, 374 yıllıktan oluşan Yıllıklar Koleksiyonu, 46 eseri içeren Özel Boy Folio Koleksiyon ve 3128 eserden oluşan Amerikan Tarihi Dökümanları Koleksiyonu olmak üzere 9 alt kategoriye ayrılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu Uzmanı Sevgi Atila Cünüş koleksiyona ait eserlerin boyut ve içerik farklılıkları göz önünde bulundurularak kategorilere ayrıldığını ve yeni gelen bağışlarla birlikte eser sayısının artabileceğini belirtti.

https://www.haberturk.com/video/canli-yayin/izle/nadir-eserler-koleksiyonu/662312

https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-nin-gizli-hazinesi-nadir-eserler-koleksiyonu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: