Posted by: bluesyemre | December 3, 2019

#PISA 2018 Türkiye Ön Raporu (Türkiye yine tüm alanlarda #OECD ortalamasının altında)

PISA 2018

 

Üzerine sık sık konuşulan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (yani PISA) 2018 yılı için değerlendirme sonuçları açıklandı. Uluslararası alanda hangi konumdaydık hangi konuma geldik kısaca açıklayalım.

”Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” veya ”İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı”nın (Organisation for Economic Co-operation and Development –OECD)  PISA Yönetim Kurulu tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma olan PISA sonuçları açıklandı.

_109983883_top50_reading_tr01-nc

_109983884_top50_maths_tr01-nc

_109983128_top50_science_tr-nc

Bu araştırmaların temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir.

Bu noktada Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanları en önemli göstergelerdir. Ayrıca öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

PISA’daki “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

2018 İçin Verilerimiz Ne Durumda?
2018 Yılı Raporu’na göre, bir önceki raporu baz aldığımızda üç ölçüm alanında da iyileşme göstermişiz. Ancak sıralama olarak hayal ettiğimiz düzeyde değiliz.

Türkiye, 2018 PISA uygulamasında ağırlıklı alan olan okuma becerilerinde ortalama puanını 466’ya çıkarmıştır. (PISA 2015 ortalama okuma becerileri puanı 428 ). Okuma becerileri alanında Türkiye gösterdiği performans ile 79 ülke arasında 40. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 31. sırada bulunmaktadır.

Matematik okuryazarlığında Türkiye, ortalama puanını 454’e çıkarmış bulunuyor. (PISA 2015 uygulamasında ortalama matematik puanı 420)

Türkiye, matematik okuryazarlığı alanındaki performansı ile 79 ülke arasında 42. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 33. sırada yer almıştır.

Türkiye, fen okuryazarlığı alanında ortalama puanını 468’e çıkarmıştır. Bu ortalama puan ile Türkiye bugüne kadar PISA uygulamalarında elde ettiği en yüksek ortalama puana ulaşmıştır. (Türkiye’nin PISA 2015 uygulamasında ortalama fen puanı 425)

Bu alanda Türkiye, 79 ülke arasında 39. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 30. sırada yer almıştır.

Türkiye, PISA 2018’de PISA 2015’e göre performansını her üç alanda da artıran üç ülkeden biri olmuştur. Ancak OECD ortalamasının altında olmaktan henüz kurtulabilmiş değildir.

Ben tüm eleştirilere rağmen Z Kuşağı’na olan güvenimi sürdürmeye devam ediyorum. Yeni raporda ülkemizde görülen iyileşme, ülkenin tüm dikkat dağıtıcı faktörlerine rağmen ileride daha ivmeli bir şekilde artacak diye düşünüyorum.

Ülkemizin genç nüfus potansiyelinin (vasat sosyal medya, televizyon, siyaset, magazin gibi alanlarla heba edilmekten kurtarıldığında) en önemli fırsatı olduğuna inanıyorum.

Ülkemiz gençleri zekidir. Yeter ki dikkatlerinin dağıtılmasına izin vermesinler ve aşağılık-üstünlük komplekslerine tutulmadan çalışabilsinler. Gençlerimiz kaygıdan ve korkudan kurtarıldığında bizleri gelişmiş ülke seviyesine taşıyabilir..

Artık kaçıracak trenimiz kalmadı.. Geç olmadan..

PISA 2018 Türkiye Ön Raporu

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50639723


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: