Posted by: bluesyemre | January 10, 2020

Eğitim Yapıları ve Tasarımı (Editör #SeldaAlŞensoy)

IMG_2162

Kitaba gözat

“Eserlerinizle dünyayı daha iyi bir yer hâline getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, en azından daha kötüsünü yapmadığınızdan emin olun”

Herman Hertzberger

İnsanoğlunun varoluşundan beri süregelen öğrenme merakı bireyin ve toplumların gelişmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Uzun bir geçmişi olan öğrenme ve beraberinde gelişen eğitim kavramı üzerine tarih boyunca birçok araştırmalar yapılmış, teoriler ve felsefeler üretilmiştir. Yapılan bu faaliyetlerin amacı; bireylerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesini ve toplumların ekonomik, sosyo-kültürel açıdan kalkınmasını sağlamak olmuştur. Yakın zamana kadar eğitim-öğretim konusunda yapılan yeniliklerin ve araştırmaların konusu daha çok eğitim müfredatı, eğitim materyal ve metotları, eğitimci kadrosu gibi hususlar iken artık bu faktörlere öğrenme ortamlarının fiziksel özellikleri de eklenmiştir. Hatta öğrenme ortamları üçüncü öğretmen olarak adlandırılıp mekânsal özelliklerin öğrencilerin öğrenme, davranış, sağlık durumları üzerindeki etkileri eğitimciler, uzmanlar, psikologlar ve mimarlar tarafından çeşitli çalışmalarda ele alınmaktadır. Çevresel psikolojinin de önem kazanmasıyla eğitim ve öğretim konusunda artık mimarlar da önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda eserde; mekân ve öğrenme ilişkisi, tarihi perspektif içerisinde eğitim yapılarının gelişim süreci, etkili öğrenme ve öğretme için okul binalarının tasarlanması gibi konular alanında uzman araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın yöneticilere/politikacılara, mimarlara, iç mimarlara, peyzaj mimarlarına, mühendislere, mimarlık öğrencilerine, okul çağında çocuğu olanlara, kısacası daha iyi bir eğitim ortamı isteyen herkese yararlı olması ve katkı sağlaması umulmaktadır.

Yazar(lar) : Selda Al Şensoy Celal Abdi Güzer Lale Özgenel Onur Erman Gülden Gümüşburun Ayalp Serhat Anıktar Sakine Öngöz Mustafa Koçak Serap Erkoç Serkan Kılıç Ali Gerengi Sibel Yarar Zeynep Yılmaz Bayram Kemal Yıldırım M. Lütfi Hidayetoğlu Mustafa Kavraz Esra Lakot Alemdağ Mustafa Küçüktüvek Reyhan Midilli Sarı Derya Elmalı Şen Fatma Betül Künyeli Murat Çağlar Baydoğan Sümeyye Aybike Türk Ayşe Sağsöz Mehmet Uğur Kahraman Yaren Şekerci Odeta Manahasa Ahsen Özsoy Altay Çolak Shirin Izadpanah Kağan Günçe Hüccet Vural Buket Özdemir Işık 

https://www.pegem.net/kitabevi/430555-Egitim-Yapilari-ve-Tasarimi-kitabi.aspx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: