Posted by: bluesyemre | January 24, 2020

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” Proje Yarışması (Son başvuru 30 Nisan 2020)

Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var

Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var kare

Ödüller

1. olan projeye

10.000 TL

2. olan projeye

5.000 TL

3. olan projeye

2.500 TL

3 projeye mansiyon ödülü

1.000 TL

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması, sosyal hizmet bölümünde okuyan 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarabilmeleri için fırsat sağlamayı amaçlamaktadır. Yarışmanın amacı, sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan bireylere yönelik sosyal sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği desteklemektir.

DUYURU BELGESİ

PDF / WORD

BAŞVURU FORMU

PDF / WORD

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

PDF / WORD

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

PDF / WORD

Jüri Üyeleri

team member
Prof. Dr. Veli DUYAN (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü)
team member
Prof. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU (İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü)
team member
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü)
team member
Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN (KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü)
team member
Doç. Dr. İshak Aydemir (Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü)

http://ufukcoskun.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: