Posted by: bluesyemre | February 14, 2020

Bilişimde Özenli Türkçe (#TürkiyeBilişimDerneği Çalışma Grubu)

cropped-oztr_header3

Grubun ülkü, görev ve etkinlikleri

Kuruluş: 24 Temmuz 2013

Ülkü Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı.
Görev Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.
Etkinlikler
1. Ülkü ve görevin önemini açıklamak.
2. İngilizce bilişim terimlerinin doğru, tutarlı ve kullanılabilir olanlarını yayımlayarak bunlara uygun Türkçe karşılıklar bulmak.
3. Türkçe bilişim terimlerinin öğrenilmelerini kolaylaştıracak yöntemler önermek.
4. Bilişim dilinde Türkçenin doğru kullanılması için gereken bilgileri yaymak ve konunun önemini açıklamak.
5. Türkçe harflerin bilgisunarda (internette), cep telefonlarında, genel olarak yazışma ve iletişim olanağı sağlayan tüm araç ve ortamlarda doğru ve kolayca kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşları, kamuoyunu bilgilendirmek; bu doğrultudaki yasal düzenlemeler için önerilerde ve katkılarda bulunmak.
6. Türkçe bilişim terimlerinin doğru ve özenli kullanımı için kullanıcıları, yazılı-görsel-işitsel kitle iletişim araçlarını, yayınevlerini bilgilendirmek ve özendirmek.
7. Bilişim eğitim ve öğretiminin yapıldığı yerlerde (okullar, seminerler, çalıştaylar vb.) Türkçe bilişim terimlerinin tanıtılması, kullanımının özendirilmesi için bilgilendirici ve özendirici çalışmalar yapmak
8. Uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzlerinde doğru Türkçe kullanımı ve yabancı kaynaklı uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzleri ile sözlüklerinin Türkçe çevirilerinde özen gösterilmesi için yazılım üreticilerine çağrılar yapmak.
9. Ülkü ve görevle örtüşen bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla bağlantıları topluca vermek.
10. Özellikle bilişimle ilgili yaygın yapılan dil yanlışları konusunda aydınlatıcı çalışmalarda bulunmak.

Önerilen Tüm Terimler (Türkçe – İngilizce)

Önerilen Tüm Terimler (İngilizce – Türkçe)

Bilim Dili Olarak Türkçe ve Türkçe Bilinci

http://bilisimde.ozenliturkce.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: