Posted by: bluesyemre | March 12, 2020

Duygular lûgatı #FulyaEyilik

fft371_mf33091798

Gündelik yaşamımızda, etkileşimlerimizde ve eylemlerimizde açığa çıkan duygularımızı, hissettiklerimizi, iç dünyamızın çeşitliliğini ifade etmek için yeterince zengin bir dil kullanıyor muyuz?

Gündelik yaşamda diğer insanlarla sosyal iletişim ve etkileşim kurmak ve belirli bir düzeyde de olsa birbirimizi anlamak istediğimiz noktada duygu ve duyguların bilinçli ifadesi önem kazanır. Duygusal ifade de kelime dağarcığımızı güçlendirmek hem diğerleri ile hem de kendimizle olan ilişkimizin kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

Duyguların sınıflandırılmasında, en önemli rollerden birisini Robert Plutchik oynamıştır. Plutchik, duyguları sekiz temel bölüme ayırmıştır: Üzüntü, tiksinme, öfke, beklenti, neşe, kabul, korku ve şaşkınlık. Plutchik’e göre bu duygular birbiriyle karışarak ikincil duyguları oluşturabiliyor. Örneğin öfke ve beklenti buluşup agresifliği oluşturabiliyor.

Bir diğer ilginç ve oldukça sofistike duygular grafiği de Dr. Gloria Wilcox tarafından hazırlanmıştır. Wicox’un 76 duygunun içine geçtiği bir gökkuşağını andıran duygu çarkını her gördüğümde duyguların hayatı/insanı ne derece zenginleştirdiğini, ne derece renklendirdiğini düşünürüm.

Doğu Londra Üniversitesi’nde çalışan Tim Lomas ise farklı dillerde olup İngilizce karşılığı bulunmayan ve duyguları ifade eden kelimeleri araştırmış. Pozitif Leksikografi Projesi ile birçok duygunun farklı dilllerdeki kullanımını listelemiş.

Mesela, ‘uitwaaien‘ Hollanda’da rüzgârlı bir havada yürümenin insanda ortaya çıkardığı canlılık hissi için kullanılan sözcük… ‘Sisu‘ ise Fince ‘olumsuzluk karşısında olağanüstü kararlılık göstermek‘ anlamına geliyor.

Gündelik yaşamımızda, etkileşimlerimizde ve eylemlerimizde açığa çıkan duygularımızı, hissettiklerimizi, iç dünyamızın çeşitliliğini ifade etmek için yeterince zengin bir dil kullanıyor muyuz?

Duyguların anlatıcısı olmak

İşte iletişimin olmazsa olması duygusal farkındalık ve duygusal ifade konusunda yıllar içinde katıldığım farkındalık atölyelerinden esinlenerek oluşturduğum duygu ve duygu durumları lûgatım…

A

Acılı, Aciz, Afallamış, Aklını Kaçırmış, Alaycı, Aldatılmış, Anlaşılmış, Anlayışlı, Aldatılmış, Alıngan,  Alınmış, Asabi, Aşağılanmış, Azimli, Aksi, Avunmuş,  Azürde

B

Bağımlı, Bağımsız, Başarılı, Barışçıl, Bastırılmış, Başı Dönmüş, Barışsever, Bayağı, Beceriksiz, Beklenti İçinde, Bencil, Besleyen, Bezgin, Bıkkın, Biçare, Bitkin, Boğulmuş, Boyun Eğen, Budala, Bunalımlı, Büyüleyici

C

Canı Sıkılmış, Canlandırıcı, Cesareti Kırılmış, Cesur, Cezbedici, Coşkulu, Cüretkar

Ç

Çaresiz, Çılgın, Çıkarcı, Çökkün

D

Dalgın, Değerli, Dehşete Düşmüş, Dışlanmış, Dili Tutulmuş, Dingin, Dilhun, Duyarlı, Duygusuz, Duyulara Hitap Eden, Duyumsal, Düşmanca, Düşük, Düşünceli, Donmuş

E

Eğlenen, Ehemmiyetsiz, Eksik, Emin, Endişeli, Enerjik, Engellenmiş, Etkilenmiş, Evhamlı, Ezilmiş

F

Farkında, Faal, Farklı

G

Gergin, Gevşemiş, Göz Alıcı, Gözü Korkmuş, Gözüpek, Gururlu, Güçlü, Gülünç, Güvenen, Güvenli, Güvensiz

H

Hadbin, Hasedli, Hassas, Haset, Hayal Kırıklığına Uğramış, Hayrete Düşmüş, Hevesi Kırılmış, Heyecanlı, Hınçlı, Hırçın, Hırslı Hiddetli, Hoşnut, Huysuz, Huzurlu, Hüsran Dolu, Hüsrana Uğramış, Hissiz

İ

İhlal edilmiş, İdraki Yüksek, İğneliyici, İğrenmiş, İlgisiz, İnanan, İncinmiş, İntikamcı, İsyan Etmiş, İstekli, İrite, İtaatkar, İtibarlı, İtilmiş, İyimser, İzole

K

Kadir Bilen, Kalbi Kırık, Kafası Karışık, Kayda Değer Olmayan, Kaygılı, Kaygısız, Kayıtsız, Kederli, Kendinden Emin, Kendine Güvenen, Keyifli, Keyifsiz, Ket Vurulmuş, Kırık Dökük, Kibirli, Kırılgan, Kırılmış, Kırgın, Kıskanç, Kışkırtılmış, Kızdırılımış, Kızgın, Kindar, Korkmuş, Konforlu, Köpürmüş, Kösteklenmiş, Kudurmuş, Kuşkulu, Kuvvetli, Küçümsenmiş

L

Lakayıt

M

Mağrur, Mahcup, Mani Olunmuş, Meyus, Mecnun, Memnun, Merhametli, Memnuniyet İçinde, Memnuniyetsiz, Mesafeli, Minnettar, Morali Bozuk, Müstehzi, Müşfik, Müsterih, Munis, Müteşekkir

N

Nazik, Nedamet Getiren, Nefret Dolu, Neşeli, Noksan, Nüfuzlu

O

Onaylanmamış, Oyuncu, Oyuncul, Olumlu, Olumsuz

Ö

Önemli, Önemsiz, Öfkeli, Önemseyen, Özel, Özgüven Sahibi, Özgür

P

Pişman, Pasif, Pejmürde, Paniğe Kapılmış

R

Rahat, Rahatlamış, Rahatsız, Reddedilmiş, Rezil

S

Sabırsız, Sadık, Sakin, Saldırgan, Samimi, Sarkastik, Savunmacı, Savunmasız, Saygı Görmemiş, Sersemlemiş, Sevecen, Sevinçli, Sevgili, Sezişi Güçlü, Sıkılmış, Sinirli, Soğuk, Soyutlanmış, Suçlu

Ş

Şakacı, Şakrak, Şaşırmış, Şaşkın, Şaşkına Dönmüş, Şen, Şefkatli, Şok Olmuş, Şükran Dolu, Şüphe İçinde, Suçlu

T

Tatsız, Tecrit Edilmiş, Telaşlı, Terk Edilmiş, Tedirgin, Tutarsız, Temkinli, Tenkitçi, Tutkulu, Tiksinmiş

U

Utanmış, Uyanık, Uykulu, Umursamaz, Umutlu

Ü

Ümitleri Suya Düşmüş, Ümitli, Ürkek, Ürkmüş, Üzgün

V

Vefakar, Vicdan Azabı Çeken, Verici

Y

Yalnız, Yaralı, Yaratıcı, Yabancılaşmış, Yetersiz, Yetkin, Yetiştiren, Yorgun, Yoğun, Yıkılmış

Z

Zeyrek, Zorlanmış

fulyaeyilik11@gmail.com

https://www.milliyet.com.tr/duygular-l-gati-molatik-14478/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: