Posted by: bluesyemre | March 23, 2020

Beyazlar Sönsün (Ödüllü Pavyon Belgeseli)

Beyazlar Sönsün (Ödüllü Pavyon Belgeseli) Ankara Ulus’ta bir pavyonun gün içerisinde nasıl işlediği ve bu işleyişin içindeki çalışanından müşterisine kişilerin sosyolojik ve psikolojik durumları ele alınır. Çalışmayla Palmiye eğlence merkezinde günlük işleyişin nasıl olduğu, burada çalışanların görev tanımı yapılır. Burada çalışanların bu sektöre başlama hikâyeleri ile bu sektörde neden çalıştıklarına kadar anlatılır. Yapılan işin tam olarak ne olduğu tanımlanır. Bu işin toplumun ne tür eksiklerinden doğduğu müşterilerin burayı tercih etme nedenleri ile incelenir. Bu tercihin birey hayatındaki yansımaları açıklığa kavuşur.

This documentary reveals the daily routine of a pavyon in Ulus Ankara together with sociological and psycho logical analysis of the figures in this daily routine from workes to customers. It focuses on the Palmiye Entertainment center in terms of its daily rotine and the roles of its personel. The documentary tries to capture the personal narratives of the workes why and how did they start to work in this sector? It tries to define the work that the personel performs as closely as possible. It analyzes the social causes fort he existence of such a sector and why the customers prefer this type of entertainment. It alsı reveals the ramifications of both the customers and workes choices in their lives.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: