Posted by: bluesyemre | April 1, 2020

Kütüphane Haftalarının Başlangıcı ve 1. Kütüphane Haftası #ŞenolKaradeniz

şenol karadeniz

19 Kasım 1949 yılında Ankara’da kurulan Türk Kütüphaneciler Derneği, 1964 yılına gelindiğinde “Halkın kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını temin etmek, Türk Kütüphaneciliğinin sorunlarını halka mâl etmek ve mesleğin yurt çapında tanınmasını temin etmek için” her yıl Kütüphane Haftası kutlanmasına karar vermişti.

Birinci Kütüphane Haftası büyük bir titizlik ve heyecanla planlanmış, 23 Kasım 1964 Pazartesi günü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi konferans salonunda ilk kutlama programı gerçekleştirilmişti. Ankara’da bulunan kütüphaneciler, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve kütüphaneciliğe ilgi duyan büyük bir kalabalık bu ilk toplantının heyecanını yaşadılar. Toplantı Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Salgır’ın konuşması ile açıldı. Ardından Türk Kütüphaneciliğinin gelişmesinde büyük emekleri geçmiş olan Adnan Ötüken kürsüye gelerek Türk kütüphaneciliğinin kat ettiği büyük mesafeyi belirten ve büyük bir ilgi ile dinlenen güzel bir konuşma yaptı. Ardında Kütüphaneler Genel Müdürü İsmet Parmaksızoğlu ve Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü Doçenti, Osman Ersoy kütüphanelerin toplum kalkınmasında, eğitim ve öğretimde ve bilimsel araştırmalarındaki büyük önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Yaşamlarımızda televizyonun henüz yer almadığı dönemlerdi. Ankara Radyosu’nda Cemalettin Şenocak kütüphane konusunda ilgi ile izlenen bir konuşma yaptı. Ordu Saati’nde ve Çocuk Saati’nde kütüphane ve kitap konusunda özel programlar düzenlendi, konuşmalar yapıldı. Toplantılar radyodan halka duyuruldu. Gazetelerde ise hafta dolayısı ile hem haber hem de kütüphaneciliğe ait birçok makaleler yayınlandı.

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Türk Hava Kurumuna başvurarak hafta dolayısı ile hazırlatılan broşürlerin Türk Hava Kurumu uçakları ile şehrin kalabalık semtlerine atılmasını sağladı. Uçaklar tarafından dağıtılan broşürlerde şu mesajlar yer alıyordu:

 • Kitaplara kavuşmak için siz de çevrenizde bir kütüphane açılmasına gayret ediniz.
 • Her aradığın bilgiyi ancak kitap ve kütüphanelerde bulursun.
 • Kitap okuyanın dünyası zenginleşir
 • Kitap ilme giden yoldur.
 • Bir Kütüphane açılır, bir hapishane kapanır.
 • Bütün toplumlarda kütüphane; okul, ışık, yol ve baraj kadar önemlidir. Kalkınan Türkiye’nin bütün problemlerini kitap ve kütüphane halledecektir. Vatandaş, kitap oku ve kütüphane ile ilgilen.
 • Kitap insanların mutluluğu için savaşan ulusları yücelten bilgi hazinesidir.
 • Karanlığı aydınlatmak; kütüphaneler açmak ve faydalanmakla mümkündür.
 • Bir milletin kültür ve uygarlık seviyesi kütüphaneler ve kütüphanelerden faydalananların sayısı ile ölçülür.
 • Sayın Vatandaş, içinde bulunduğumuz hafta KÜTÜPHANE HAFTASIDIR. Okuyup öğrenerek ilerleyeceğimizi düşünüp, kütüphanelere gitmek, çocuklarımızın okumalarını sağlamak her Türk’ün görevidir. Okuyalım ve okutalım!,
 • Çağımızın baş döndürücü buluş ve gelişmelerini izleyeceğimiz ve araştıracağımız yer modern kütüphanelerdir.
 • Modern kütüphaneler olumlu araştırmaların başladığı, devam ettiği, çoğu zaman da sonuçlandığı yerlerdir.
 • Kitapları severek oku!

Kütüphanecilik alanında özveri ile çalışan insanların hayal ederek kurguladıkları ilk Kütüphane Haftası’nın, dönemin iletişim kurumlarınca da önemsendiği ve toplumda büyük ilgi gördüğü anlaşılıyor.

Kütüphane Haftaları kütüphaneciler ve kütüphane severler tarafından 1964’ten bu yana aynı heyecan ve inançla kutlanmaya devam etmiştir. Ancak 1970 yılına gelindiğinde, 17-20 Ağustos 1970 günlerinde Konya’da toplanan Türk Kütüphaneciler Derneği V. Kurultayı’nda bir karar alınmıştır. Bu karara göre her yıl Kasım ayının Pazartesi ile başlayan son haftası içinde kutlana gelmekte olan Kütüphane Haftaları, artık her yıl Mart ayının Pazartesi ile başlayan son hastasında kutlanacaktır. Bu kararla Kasım aylarının ilk haftasında kutlanmakta olan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” ile olan gün yakınlığından doğan karışıklıkları ve yanlışlıkları önlemek amaçlanmıştır. Kurultay’ın kararına göre, 1970 yılında Kütüphane Haftası düzenlenmemiş, bundan sonraki ilk Kütüphane Haftası 1971 yılı Mart ayında 7. Kütüphane Haftası olarak kutlanmıştır.

Topluma yönelik yüzüyle Kütüphane Haftası, Türk Kütüphaneciliği’nin en önemli ve prestijli etkinliğidir. Kütüphane Haftası’nda yapılacak faaliyetlerin temel amacı, vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını ve daha çok yararlanmalarını sağlamak diğer bir ifadeyle, toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Kısacası, kütüphanelerde yapılan teknik işlemler ne denli kaliteli olursa olsun; eğer kütüphaneler ve bilgi hizmetleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturarak talep artışı ve destek sağlanılamazsa, kütüphane kurumunun varlığı sorgulanır hale gelir. İşte bu nedenledir ki, kütüphanecilik, kütüphaneler ve kütüphaneciler konusunda topluma dönük diğer çalışmaların yanı sıra, Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerde bulunmak son derece önemli ve değerlidir.

https://senolkaradeniz.wordpress.com/2013/10/31/1-kutuphane-haftasi/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: