Posted by: bluesyemre | May 7, 2020

#TÜBA #COVID19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu

covid-19 rapor

COVID-19 Pandemi sürecinde; ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak, kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına hazırlanan, en başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmalar, alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı veriler içeren TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu; 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Covid-19’un ülkemizdeki ve dünyadaki güncel seyrini gösterir verilere ek olarak; 3.0 ile Raporun Terminoloji, Tanımlar, Tarihçe ve Türkiye’de Mevcut Durum başlıklı birinci bölümü Salgın Terminolojisi ve Mikroorganizmalar odağında, daha teorik ve kapsamlı bir metodla yeniden ele alındı.

TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: