Posted by: bluesyemre | May 15, 2020

#Pandemi Sürecinde #ÜniversiteKütüphaneleri Araştırması Sonuçları Video Kaydı #ÜNAKSeminerleri

Pandemi sürecinde üniversite kütüphanelerindeki mevcut durum ve sonrasında geri dönüş ve kütüphanelerin açılması ile ilgili olarak değerli meslektaşlarımız; Koç Üniversitesi Kütüphane Direktörü Tuba Akbaytürk Çanak,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve E-Kaynaklar Direktörü Sami Çuhadar, MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal’ın yapmış oldukları bilimsel çalışma için hazırlanan anket çalışması sonuçlanmıştır.

Bu konuda yapılan araştırma ve anket çalışmasının değerlendirilmesi 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:00 de ÜNAK Seminerlerinin ilki olarak zoom platformu üzerinden ve  ÜNAK YouTube kanalından canlı olarak kütüphanecilik kamuoyu ile paylaşılmıştır.

unak_banner_pandemi

https://unak.org.tr/duyuru/pandemi-surecinde-universite-kutuphaneleri/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: