Posted by: bluesyemre | May 22, 2020

#İstanbulArkeolojiMüzesi

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk müze olan “İstanbul Arkeoloji Müzesi”nde Türkiye ve komşu bölgelerde gün yüzüne çıkarılmış binlerce yıllık kıymetli ve nadide eserler yer almaktadır. Bu videomuzda müzenin tarihini sizlere anlatarak ve müzede yer alan kıymetli eserleri sizlere göstermeye çalıştık. Mutlaka birgününüzü ayırarak gezmenizi tavsiye ettiğimiz arkeoloji müzesine gitmeden önce bu videoyu tamamen izlemenizi öneririz.

Dünyanın en önemli ve en sayılı müzelerinden biri… 1869 yılında “Müze-i Hümayun” adı altında kurulur. Osman Hamdi Bey’in 1881-1910 yılları arasındaki müze müdürlüğü döneminde dünyanın önde gelen müzeleri arasına girer. 1891 tarihinde, cephe mimarisi Ağlayan Kadınlar Lahtinden esinlenerek yapılan İstanbul Arkeoloji Müzesi, dünyanın en eski müze yapılarından biri olarak biliniyor. 36 teşhir salonuna sahip. Müzenin zengin koleksiyonları arasında Osmanlı yönetimi altındaki bölgelerden getirilen eserler yer alıyor.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ BELGESELİ 2019 ıstanbul archaeology museums

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ana birimden oluşan bir müzeler kompleksidir.

ARKEOLOJİ MÜZESİ
1887–1888 yıllarında, dönemin en önemli keşfi olarak kabul edilen Sidon (Sayda, Lübnan) Kral Nekropolü kazılarından İstanbul’a getirilen İskender Lahdi ve Tabnit Lahdi gibi önemli eserlerin sergilenebileceği bir müze binasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bunun üzerine arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde ve Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla kurulan Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen yapıya daha sonra 1903 ve 1907 yıllarında sol ve sağ kanadın eklenmesi ile bugünkü Ana Müze Binası oluşmuştur.

ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ
1883 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi) olarak yine Osman Hamdi Bey tarafından dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury’ye yaptırılmış ve uzun süre okul olarak kullanılmıştır. 1917–1919 yılları arasında, dönemin arkeoloji müzesi müdürü Halil Edhem Bey tarafından Yakın Doğu ülkeleri eserlerinin sergilenmesi amacı ile müze haline getirilmiştir.

ÇİNİLİ KÖŞK MÜZESİ
Çinili Köşk, Selçuklu etkisinde yapılmış Osmanlı sivil mimarisinin İstanbul’da bulunan tek örneğidir. Fatih Sultan Mehmed dönemini (1451–1481) anlatan kaynaklarda, 1472 yılında, Sarayburnu’ndaki korulukta ve Topkapı Sarayı’nı saran surların içinde yaptırıldığı anlatılmaktadır.

Müzemiz Klasik Eserler Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Çiviyazılı Belgeler Arşivi, Sikke Bölümleri ve Kütüphane’de 2013 yılı itibarı ile kayıtlı 726542 eser yer almaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: