Posted by: bluesyemre | May 24, 2020

Anadolu Yazıları (Anadolu Uygarlıklarının Kullandıkları Yazı Sistemlerine ve Onlardan Günümüze Kalan Yazılı Buluntular Dijital Kütüphane Projesi)

anadolu yazıları

Anadolu Yazıları bir dijital kütüphane projesidir. Anadolu uygarlıklarının kullandıkları yazı sistemlerine ve onlardan günümüze kalan yazılı buluntulara odaklanır. Bu proje, geçmişten bu yana Anadolu’da süregelen yazı kültürüne ait önemli buluntuları arşivleyerek, ilgi duyan herkes için bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

İçerik

Bu arşiv öncelikle Anadolu’da var olmuş uygarlıkların yazı sistemlerini konu alır. Fakat komşu coğrafyaları da içine alacak şekilde, kimi yazı türleri ve varyasyonları haritaya dahil edilerek genişletilebilir.

Arşiv, her buluntuyu tek tek kayıt altına almak yerine, tarihsel önemi, işçiliği, coğrafi konumu değerlendirilerek seçilmiş buluntuları içerecek kapsamdadır. Tekil buluntuların yanında, tablet arşivi gibi zengin buluntu noktalarını da içermektedir.

Araştır sayfası üzerinden şu ana kadar eklenmiş tüm öğeleri listeleyebilirsiniz. Her yazı öğesi, “yazı sistemine göre, tarihlendirildiği yüzyıla göre,  bulunduğu yere göre, coğrafi koordinasyonuna göre, sergilendiği müzeye göre” sınıflandırılarak filtreleme ve arama yapılabilmektedir.

Her buluntunun detaylı bilgilerini içeren tekil sayfası vardır. Harita üzerinde veya listelenen içerik üzerinde başlık bağlantısına tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Tekil sayfada yer alan bilgiler şu öğelerden oluşur: yazı sistemi, konum, tarihlendirme, yazının dili, sergilendiği yer, fotoğraflar, açıklama metni, çevirisi, ek okumalar ve kaynaklar. Bu bilgiler arasında henüz eklenmemiş eksik bölümler bulunabilir. Bu eksikliklerin mümkün olduğunca  yeni bilgiler dahilinde güncellenmesi hedeflemektedir.

Yazı Sistemleri

“Yazı sistemine göre” sınıflandırma şu ana kadar, Anadolu’da kullanılan ilk yazı sistemi olan Çivi Yazısı ile başlar ve Arami AlfabesiFenike AlfabesiFrig AlfabesiKarya AlfabesiLikya AlfabesiLinear AAnadolu HiyeroglifiSide AlfabesiSüryani Alfabesi ve Yunan Alfabesi başlıklarını içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu listeye ek olarak, projenin daha sonraki tarihsel dönemleri içermesi ile birlikte başka yazı sistemleri dahil edilebilir.

Tarihlendirme

Arşiv şimdiye kadar şu dönemlere odaklanmıştır: Geç Bronz Çağı, Demir Çağı, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi, Bizans Dönemi. Daha sonraki dönemleri kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkündür. Şu anda bu tarihsel dönemleri içeren MÖ 20.yy ile MS 3.yy arası zaman dilimi arasında listeleme yapabilirsiniz.

Bulunduğu yer

Her buluntu öğesi veya çoklu buluntu alanı, enlem ve boylam formatında mekansal veriyi içerecek şekilde arşive kayıt edilir. Buna ek olarak, en yakın yerleşimin kullanılan güncel isimlerine göre köy, ilçe, il bazında yerleşim bilgisi kayıt edilir. Bu sayede bir yerleşim adı ile “Bulunduğu yere göre” bir listeleme yapabilirsiniz.

Sergilendiği yer

Buluntuların bir kısmı özgün yerindedir, bir kısmı da müzelerde sergilenmektedir. Hangi müzede veya koleksiyonda sergilendiği bilgisi her öğe için kayıt edilir. Eğer özgün yerinde ise bu bilgi yer almamaktadır. Eğer bilinmiyor ise de “Bilinmiyor” etiketi altında kayıt edilir. Bu sınıflandırma ile, müze ve koleksiyon bazında “Sergilendiği yere göre” bir listeleme yapabilirsiniz.

Katılımcılar

A. Erdem ŞentürkTayfun BilginÖnder CırıkSam Butler


Katkı ve önerileriniz için:
bilgi@birtakimseyler.com

Destek olmak için:
patreon.com/anatolianscripts

https://anatolianscripts.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: