Posted by: bluesyemre | June 6, 2020

COVID-19 Salgınının Sosyolojik Analizi (Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı)

TYAP_korona_analizleri-01

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda sürecin tıbbi yönleri çok merkezde olsa da enfeksiyon yayılımı azaldıkça sosyal boyut daha fazla öne çıkmaya başlıyor. Zira salgın önemli bir iktisadi daralma ve sosyal değişim doğuruyor. Yaşadığımız bu süreçte sosyologların/sosyal bilimcilerin bilgi ve birikimlerini kamu ile paylaşmasını önemi gün geçtikçe daha fazla öne çıkıyor. Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların katılımı ile veriye dayalı analiz yazıları yayımlamaya başladık.

Bu kitapçıkta şimdiye kadar yayımlanan 16 yazı yer alıyor. Konuyu farklı perspektif ve alanlardan ele alan bu yazıların sorunun anlaşılması ve çözümlerin üretilmesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

COVID-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

https://tyap.net/covid-19-salgininin-sosyolojik-analizi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: