Posted by: bluesyemre | June 7, 2020

Dijital Ortamlarda Dil Öğretimi – Mobil Uygulama Örnekleri Dr. #KerimSarıgül

dijitalortamlardadilogretimikerimsarigul1200 (1)

Dijital dünya, dijital sınıf, dijital öğretmen, dijital tasarım, dijital materyal, dijital öğretim, dijital ölçme gibi kavramların yaygınlaştığı bu dönemde dil öğretiminde, özellikle de yabancı dil öğretiminde ve öğreniminde mevcut dijital araçlardan yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrencilere; dil öğretimine yönelik daha iyi, daha gelişmiş, daha farklı dijital araçlar geliştirmek isteyen yazılım ve tasarım uzmanlarına yardımcı olmak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayım.

İncelemelerini yaptığım, kullandığım ve faydalı bulduğum yüzlerce dil öğretim uygulamalarından, danışmalığını ve yürütücülüğünü yaptığım birçok dil öğretim ve ölçme yazılımlarından edindiğim bilgiler ışığında; dil öğretiminde ve öğreniminde en çok kullanılan yazılımları (mobil, web), bunların en önemli özelliklerini, artılarını ve eskilerini, dil becerilerini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) geliştirmede kullanılan/kullanılabilecek yanlarını ve bunların nasıl kullanılabileceğini -15 yıllık yabancı dil öğretim tecrübemden faydalanarak- sizlerle paylaşmak istedim.

Bu kitap;

 • En gelişmiş yabancı dil öğretim uygulamaları hangileri?
 • En başarılı yabancı dil öğretim uygulamaları ne tür özellikler barındırıyor?
 • Dijital ortamlarda yabancı dil öğretiminde temel becerileri (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) geliştirmeye yönelik hangi araçlar kullanılıyor?
 • 4 temel dil becerisini geliştirmeye yönelik hangi etkinlik türleri kullanılıyor? » Kelime öğretimine yönelik hangi etkinlik türleri kullanılıyor?
 • Dilbilgisi öğretimine yönelik hangi etkinlik türleri kullanılıyor?
 • Akran öğrenmesi için kullanılan dijital araçlar neler?
 • Gelişmiş dil öğretim uygulamalarında ne tür oyunlaştırma unsurları mevcut?
 • Dil öğretimi ve öğrenimi amacıyla geliştirilen dijital oyunlar neler?
 • Dil öğretimini ve öğrenimini nasıl daha eğlenceli hale getirebilirim?
 • Dil öğretimini ve öğrenimini sınıf dışında nasıl destekleyebilirim?
 • Dil öğretiminde ve öğreniminde hangi araçları hangi amaçla kullanabilirim?

… sorusunu veya sorularını kendisine soranlar içindir.

 GİRİŞ

Teknoloji çağında yaşıyoruz.

Her geçen gün yeni teknolojik cihazlar ve dijital araçlar geliştirilmek­te, dünya hızlı bir şekilde dijitalleşmektedir. Geliştirilen çeşitli cihazlar ve araçlar çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta, yaşamımıza çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır.

Teknolojik gelişmeler, öğretmen ve öğrenci rollerindeki değişimler dil öğretim ve öğrenim yöntemlerinin, ortamlarının ve araçlarının değiş­mesine sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Öğrencilerin sanal dünyaya ve dijital araçlara derin ilgi duyduğunu göz önünde bulundurarak dil öğretim süreçlerinin çeşitli programlarla, web 2.0 araçlarıyla, zengin materyallerle, birden çok duyuya hitap eden içeriklerle desteklenmesi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin motivas­yonunu artıracak, işini kolaylaştıracak, edinilen bilgi ve geliştirilen beceri­lerin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.

Yabancı dil öğretiminde geleneksel yöntemler ve ortamlar hâlâ baskın olmakla birlikte dil öğrenen ve öğreten bireylerin özellikle kaynak, zaman ve mekân sorununu çözmek için çeşitli dijital araçlar kullandıkla­rını (çevrimiçi canlı kurslar, dil öğretim uygulamaları, elektronik sözlükler, kelime öğretim uygulamaları, video dersler vb.); öğrenim ve öğretim sü­reçlerini farklı yöntem ve araçlarla desteklediklerini görüyoruz.

Son yıllarda yabancı dil öğretimi konusunda sınıf içi ve sınıf dışı öğ­retimi desteklemek, gerek bireysel öğrenmeye ve kendi kendine öğre­nenlere (otodidakt) imkân sağlamak, zaman ve mekân sorununu ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla çok çeşitli dijital dil öğretim/ öğrenim araçları geliştirilmiştir.

Bu araçların birçoğu birbirine benzemekle birlikte bazıları özgün içerikleri, kullandıkları öğretim teknikleri, öğrettikleri diller, bir veya bir­den çok becerinin geliştirilmesine yönelik sundukları etkinlik türleri, kul­lanıcı sayıları, ücretli veya ücretsiz olmaları gibi özellikler açısından diğer­lerinden ayrılmaktadır.

Dil öğretimi ve öğrenimi amacıyla geliştirilen araçları özellikleri ve işlevleri açısından değerlendirdiğimizde 6 kategoriye ayırabiliriz.

1. Dil Ögretim/Öğrenim Uygulamaları: Herhangi bir dilin öğre­timi amacıyla geliştirilen, birden çok becerinin geliştirilmesini sağlayan, çok farklı etkinlik türleri barındıran, kendi içinde bir müfredatı olan ve çeşitli seviyelerden oluşan araçlar.

2. Dil Öğretim/Öğrenim Oyunları: Basit oyunlaştırma unsurları dışında ciddi oyun (2D, 3D) özellikleri taşıyan dil öğretim araçları.

3. Kelime Ögretim/Öğrenim Uygulamaları: Sadece kelime öğreti­mi, kelime testleri, kelime öğrenme etkinliklerinden oluşan, öğrencilerin veya öğretmenlerin kendi kelime listelerini kullanarak çeşitli etkinlikler hazırlayabilecekleri araçlar.

4. Beceri Geliştirme Uygulamaları: Sadece okuma, dinleme, yaz­ma, konuşma gibi tek bir becerinin geliştirilmesine hizmet eden veya bir­den çok beceriye hitap etse dahi bir becerinin baskın olduğu araçlar.

5. Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Dil öğreti­minde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik gibi teknoloji­lerin kullanıldığı araçlar.

6. Dil Değişim Uygulamaları: Yabancı dil öğreticisi, dil öğretim ve öğrenim arkadaşı veya ailesi, anadil konuşucusu bulma veya akran öğre­timi özellikleri taşıyan araçlar.

Bu kitapta; yukarıdaki Dil Ögretim/Öğrenim Uygulamaları kate­gorisine giren yani herhangi bir dilin öğretimi amacıyla geliştirilen, bir­den çok becerinin geliştirilmesine imkân veren, çok farklı etkinlik türleri barındıran, kendi içinde bir müfredatı olan ve çeşitli seviyelerden oluşan araçlardan en gelişmiş ve yaygın kullanılan 3 tanesi (Duolingo, Hello Eng­lish, Xeropan) ele alınmış ve detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yabancı dil öğrenen ve öğretenlere, içerik tasarımcılarına, uygula­ma geliştiricilere daha faydalı olmak amacıyla; ele alınan araçları kullan­mak için nereden, nasıl üye olunabileceği, teknik olarak nasıl kullanılabi­leceği konularına çok fazla değinilmemiş; daha çok neden kullanılmaları gerektiği, dil öğretimine ve öğrenimine ne tür yenilikler kazandırdığı, han­gi özelliklerinin hangi becerilerin geliştirilmesine katkı sağladığı, ne tür etkinlik türleri ve oyunlaştırma özellikleri içerdiği, etkinliklerin öğrencilere ne tür katkılar sağladığı gibi konulara detaylı bir şekilde değinilmiştir.

Kitabın elektronik versiyonunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz…

Dr. Kerim SARIGÜL

https://www.linkedin.com/pulse/dijital-ortamlarda-dil-%C3%B6%C4%9Fretimi-mobil-uygulama-kerim-sarigul/

http://kerimsarigul.com/dijital-ortamlarda-dil-%C3%B6%C4%9Fretimi-mobil-uygulama-%C3%B6rnekleri-kerim-sarigul


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: