Posted by: bluesyemre | June 9, 2020

Akademiden Notlar 10: #UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye #YaşarTonta ve #OrçunMadran

Akademiden Notlar’ın bu bölümünde Yaşar Tonta ve Orçun Madran UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye ile ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Yaşar Tonta hakkında: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/

Orçun Madran hakkında: http://www.madran.net/

Yayında geçen bağlantılar ve kaynaklar:

Selçuk AYDIN ve Cihan KALIN, Written and Printed Cultural Heritage Items and Their Digitization Works in Turkish Libraries: http://www.melcominternational.org/wp… Sümeyye Akça, Dijital insani bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2017: http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: