Posted by: bluesyemre | June 10, 2020

Mesleki Kimlik (#Webinar video kaydı) #ANKOSAKADEMİ

Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliği ile ANKOS Akademi Çalışma Grubu’ndan Sayın Emre Hasan AKBAYRAK’ın moderatörlüğünde Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Sayın Ali Fuat KARTAL, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Sayın Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Sacit KESEROĞLU ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Sayın Prof. Dr. Mehmet TOPLU’nun konuşmacı olarak katıldığı “Mesleki Kimlik” adlı webinarın video kaydıdır.

10 Haziran Webinar

MK 5MK 13


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: