Posted by: bluesyemre | June 10, 2020

Yeni Tip #Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde #UzaktanEğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması

yeni tip

Aralık 2019’da Çin’in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin lisans öğrencilerinin memnuniyetleri incelendi. Çalışmayla bu süreçte karşılaşılan sorunların saptanması ve uzaktan eğitimin geleceğine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı. Survey deseninde tasarlanan çalışma, çevrimiçi (online) örnekleme yöntemlerinde e-posta listesi örnekleme kullanılarak 163 üniversitede (111 devlet ve 52 vakıf) öğrenim gören 17.939 öğrenci üzerinde yürütüldü. Veriler, çalışma kapsamında geliştirilen 5’li Likert, 22 madde ve (i) Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti, (ii) Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti, (iii) Dijital İçerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti, (iv) Senkron/Canlı Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti ve (v) Teknik Alt Yapı Memnuniyeti faktörlerinden oluşan ‘Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Ölçeği’ kullanılarak elde edildi. Çalışma verileri; betimsel testler, t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edildi. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin memnuniyetlerini ifade eden faktör puanlarının ortalamaları 3.73 ila 2.63 arasında değişiklik gösterdi. En yüksek memnuniyetin yaşandığı alan ‘Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti’; en düşük memnuniyetin yaşandığı iki alan ise ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ ve ‘Dijital İçerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti’ olarak saptandı.

Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim – Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması

http://www.yuksekogretim.org/ozet_2020000009.asp


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: