Posted by: bluesyemre | June 17, 2020

Bilgi Merkezleri Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi (Editörler Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Yasin Şeşen)

Bilgi Merkezleri

Salgın hastalıkların afete dönüştüğü pandemi vakaları COVID-19 sürecinde de görüldüğü gibi global olarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Kentsel yaşam alanlarında ve en ücra köselerdeki köy yerleşimlerine kadar yeni vakalar ortaya çıkmış, söz konusu bölgelerde karantina uygulamaları yapılmıştır. Medyanın ve doğru orantılı olarak toplumun da ilk gündemini pandemi işgal etmiştir. DSÖ, ülkeleri pandemi izleme ve kontrolünü güçlendirmeye çağırmıştır. Ülkelerin müdahalelere yönelik yeni politikalar aldığı, bu politikaları uygularken iletişim ve bilgi kanallarını yoğun olarak kullandığı gözlenmiştir. Kentsel alanlarda gözetimler ve denetimler artmış, özellikle sağlık birimlerince elde edilen tecrübeler bültenler ve rehberler halinde tüm dünya ile paylaşılmıştır. Pandemi ile mücadelede karar vermede şeffaflık ve açık bilgi alışverişi çok önem kazanmıştır. Aynı zamanda günler, haftalar, aylar ve yıllar için ayrıntılı ve kapsamlı pandemi planlarının öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere hazırlanmasının da önemi vurgulanmıştır. Bu planlara halkın da dahil edilmesi gerekir. Pandemi afet bilgi sistemleri ile ilgili politikaların geliştirilmesi, yasal mevzuat, halk sağlığı, hasta bakımı, laboratuvar testlerinin geliştirilmesi, iletişim ve bilgi sistemlerinde deneyim, halk katılımı, yerel bilgi, kaynaklar ve ağlardan en iyi şekilde yararlanma ve acil durum yönetimi kitabın da konularını oluşturmuştur. Bu anlamda sağlıkta afet bilgi sistemlerinin pek çok yazarın katılımıyla ve ayrıntılarıyla açıklanması, kitabın alana önemli katkılarını da beraberinde getirmektedir.

https://www.nobelkitap.com/bilgi-merkezlerisaglik-ve-afet-bilgi-yonetimi-information-centershealth-and-disaster-information-management-473742.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: