Posted by: bluesyemre | June 17, 2020

Uzaktan Eğitimde İçerik Sorunu: Çözümler ve Öneriler (#ÜNAK Web Seminerleri #Webinar video kaydı)

Pandemi süresince en çok konuşulan ve tartışılan konu hiç şüphesiz “Uzaktan Eğitim” konusu oldu. Yüksek Öğrenim süreçlerinin gözden geçirileceği ve birçok yeniliğin hayatımıza dahil olacağı yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır Önümüzdeki Eylül ayı ile birlikte tüm üniversitelerimiz öğretim dönemine başlayacaklar ve öğrenimin belirli bir kısmının uzaktan devam edilmesi ihtimali pekala önümüzde durmaktadır.
Peki üniversitelerimiz uzaktan eğitimin bir gereklilik olması durumunda ne kadar hazırlar? Özellikle ülkemizdeki üniversitelerin uzaktan eğitim ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar gözle görülür bir gerçeği ortaya sermiş oldu; henüz bu işin çok başındayız. Bizim bu toplantı ile sormak ve çözüm bulmak istediğimiz bazı sorular vardır:
• Uzaktan Eğitimdeki İçerik ve Uygulama Eksikliklerini Nasıl Giderebiliriz?
• Kütüphanelerin bu süreçte uygulayabilecekleri ve kurumlarına katkı sağlayacak çözümler neler olabilir?
• Türkçe dijital içerikler konusunda neler yapabilir?
Yukarıdaki sorular kapsamında, özellikle uzaktan eğitim ders içeriklerinin çağa uygun hale getirilmesi ve bu ders içeriklerini destekleyecek elektronik kaynakların sağlanması konusunda ne gibi çalışmalar yapılabileceğini tartışacağız. Dünyadan da örnekler vererek, uzaktan eğitim sürecine çözüm aramış ve bu konuda çalışmalar yapmış en güncel örnekleri konuşacağız.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: