Posted by: bluesyemre | June 20, 2020

#Avansas işyerlerindeki Covid-19 etkisini araştırdı

md_1400841

Çalışanların Yüzde 90’ı İşyerlerinde Hijyen Önlemlerinin Ciddi Oranda Artacağı Görüşünde

Çalışanlar geri dönmeye hazır mı? Yeni dönemde çalışanlar işverenlerden en çok ne talep ediyor? Önümüzdeki süreçte en çok hangi önlemleri konuşacağız? İşyerinin alışveriş yeri Avansas, normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımalarını hem çalışanlara hem işverenlere sordu. Yaptığı araştırmaya göre; normalleşme süreci öncesinde her 2 kişiden biri işlerini işyerlerinden yürütmeye devam ederken, her 10 kişiden 7’si ise çalışma düzeni açısından tam olarak normalleşmenin Temmuz ayına kadar gerçekleşeceğini öngörüyor. İşyerlerinin yüzde 80’i işyerlerinin alacağı hijyen önlemlerinin çalışan bağlılığı ve motivasyonunda önemli bir kriter olacağını belirtirken, işyerlerinin yüzde 90’ı ise yeni dönemde hijyen ve temizlik ürünlerinin işyeri harcama kalemleri arasında ciddi bir artış göstereceği görüşünde.

Covid-19 nedeniyle son iki aydır işlerini evden yürüten ofis çalışanları ile işverenler kontrollü bir program ve önlemlerle geri dönüşe başladı. Günlerdir ofis hazırlıkları için çalışan işverenler normalleşme sürecine yönelik yaptıkları hazırlıkları, çalışanlar da işverenlerden taleplerini Avansas’ın “Covid-19’un İşyerlerindeki Etkisi” araştırmasında paylaştı. Normalleşme süreci sonrasında işyerlerinin hijyen, sağlık önlemi ve çalışma düzeni gibi beklentilerinin merkeze alındığı araştırmaya, 81 ilden toplam 5 bin 394 kişi katıldı.

Araştırma, salgının Türkiye’ye ulaştığı Mart ayından bugüne kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve sonrasında tüketicilerin işyerlerinde alınması planlanan önlemlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 90’ı işyerlerindeki hijyen ve temizlik harcamalarının artacağını öngörüyor

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; pandemi süreci ile işyeri hijyeni de hem işyeri sahipleri hem de çalışanlar açısından merkeze alınan bir konu haline geldi. Araştırmaya göre; işyerlerinin yüzde 90’ı pandemiyle birlikte hijyen ve temizlik ürünlerinin işyeri harcama kalemleri arasında payının artacağını öngördü. Katılımcılar arasında; hijyen harcamalarının artacağını düşünenlerin oranı 50’den az sayıda çalışana sahip işyerlerinde yüzde 47 iken, 50’den daha fazla çalışana sahip işyerlerinde ise yüzde 43 oldu.

İşyerindeki çalışan motivasyonunu ve bağlılığını hijyen koşulları belirleyecek

Kapsamlı araştırmanın sonuçları çalışanlardaki hijyen farkındalığının Covid-19 süreciyle birlikte arttığını ortaya koydu. Sonuçlara göre;

  • İşyerlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte alınacak önlemlere uyum gösterileceğini düşünenlerin oranı yüzde 99.
  • İşyerlerinin yüzde 80’i hijyen önlemlerinin alınmasının çalışan bağlılığı ve motivasyonunu arttıracağını düşünüyor.
  • Her 10 işyerinden 9’u işyerlerine dönüşlerde tek kullanımlık mutfak malzemeleri kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyor. Tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına önem veren öncelikli sektörler ise; eğitim, sanayi, hizmet, sağlık, perakende ve medya/reklam.
  • Her 10 işyerinden 9’u yeni bir oturma düzenine geçilmesine önem verdiğini vurguluyor.
  • İşyeri sahiplerinin yüzde 21’i tam olarak normal çalışma sürecine geçişin Ağustos ayı ya da sonrasına kalabileceğini düşünüyor.

İşyerleri hijyen ve sosyal mesafe uyarılarını dikkate alıyor

Araştırma sonuçlarına göre; Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki yayılım oranının artmasıyla birlikte işyerlerinde alınan hijyen önlemlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı. Katılımcıların yüzde 99’u çalıştıkları işyerinde salgın nedeniyle kısmi ya da kapsamlı olarak hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre; işyerlerinin yüzde 98’i, pandemi sürecinden sonra e-ticaret alışverişinde ürün paketlemesi ve teslimatın hijyenik olarak gerçekleştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Her 2 kişiden 1’i işyerinde çalışmaya devam etti

Araştırmanın sonuçlarına göre; 50 kişiden az çalışana sahip işyerlerinin yüzde 38’i; 50 kişiden fazla çalışana sahip işyerlerinin ise yüzde 34’ü bu süreçte tamamen ya da kısmen evden çalışma modeline geçti. Pandemi sürecinde işyerinde çalışmaya devam eden ve 50 kişiden az çalışana sahip işyerlerinin yüzde 45’i; 50 kişiden fazla çalışana sahip işyerlerinin ise yüzde 53’ü hijyen ve mesafe önlemlerini alarak işlerini işyerlerinden yürütmeye devam ettiğini belirtti.

https://www.avansas.com/blog/avansas-isyerlerindeki-covid-19-etkisini-arastirdi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: