Posted by: bluesyemre | June 22, 2020

Dijital İnsani Bilimler Araçları Üzerine Bir Değerlendirme #SemanurÖztemiz, #NevzatÖzel

Semanur Öztemiz Nevzat Özel

Dijital insani bilimler araçları; dijital insani bilimler alanında kaynak ve koleksiyonların oluşturulması, yorumlanması ve paylaşılması için geliştirilen yazılım ve uygulamaları kapsar. Günümüzde basit hesaplamaların ötesine geçen dijital araçlar, araştırmaları niteliksel olarak etkileme potansiyeli taşımaktadır. Dijital insani bilimler araştırmalarının önemli bir bileşeni olan dijital araçlar, insani bilimler alanında dijital kaynaklara erişim sağlamak, yorumlamak, oluşturmak veya iletişim kurmak için giderek daha fazla geliştirilmekte ve desteklenmektedir. Dijital araçlar, dijital insani bilimler alanındaki en genişletilebilir varlıklar arasındadır. Dijital araçlar ilgili araştırmacılar tarafından görülebilir, erişilebilir veya anlaşılabilir değilse, kullanımları azalır, bu durum söz konusu araçların daha sınırlı ölçüde yapılanmasına veya genişletilebilir olmasına dolayısıyla da araştırmaları daha az desteklemesine neden olabilir. Son yıllarda bilgi yönetimi ve dijital insani bilimler arasında hızla gelişen etkileşim, dijital insani bilimler alanındaki araçların değerlendirilmesi konusunda merak uyandırıcı olmuştur. Konuya ilişkin mevcut literatüre dayalı olarak yapılan bu araştırmanın amacı, dijital insani bilimler alanında sıklıkla kullanılan araçların tanıtım ve değerlendirmesini yapmaktır. Çalışmanın, dijital insani bilimler ve bilgi yönetimi paydaşlığını gerekli kılan uygulamalara katkı sağlaması beklenmektedir.

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/6656?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: