Posted by: bluesyemre | August 25, 2020

LAMRe (#Kütüphane, #Arşiv ve #Müze Araştırmaları Dergisi)

2020 yılı, Covid-19 salgını ile maalesef talihsizce başladı.

Bu süreçte birçok konuda önemli akademik çalışmalar yarıda kaldı ve/veya şekil değiştirmek zorunda kaldı.

Fakat Bilgi ve Belge Yönetimi bilim dalı ve birlikte çalışılan müzecilik bilim dalındaki çalışmalar hiçbir zaman durmadı. Gerek online olarak, gerekte birebir çalışmalar olarak asla durulmadı. Bu bilim dalları oldukça kutsal, oldukça meşakkatli, oldukça alan uzmanlarının kendisini geliştirmek zorunda olduğu bilim dallarıdır. Bizde bu düsturun bize kattıklarıyla, asla durmadık, asla yılmadık, asla yorulmadık…

Bilgi- Belge Yönetimi ve Müzecilik bilim dallarında önemli dergilerimiz bulunmaktadır. TR Dizin, Scopus, WOS vb. önemli dizinlerde dergilerimiz taranmakta ve alan uzmanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. BBY ve Müzecilik Bilim dallarında yayın yapan birbirinden kıymetli tüm dergilerimizle söz konusu alanlara katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası tanınırlık sağlamak, kütüphane, arşiv, müze ve diğer bilgi merkezlerinde sahada yapılan uygulamalara, özel sektörün ve öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni bir dergi oluşumu için yola çıktık.

Kütüphane , Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi (Library, Archive, Museum Research Journal- www.lamrejournal.org) olarak yeni bir vizyon ve açılımla, yabancı dizinlerde taranan önemli bir dergi durumuna gelebilmeyi hedefliyoruz. Bilim dallarına hizmet veren dergilerimize rakip olarak değil, tam tersine destekleyici bir konjonktür ile yola çıkmak istiyoruz.

Bu anlamda Bilgi ve Belge Yönetimi ve Müzecilik bilim dallarındaki akademisyen, alan uzmanı, çalışan, araştırmacı, öğrenci ve özel sektörün desteklerini bekler, ilgileriniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

LAMRE JOURNAL Editörler Kurulu

http://www.lamrejournal.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: