Posted by: bluesyemre | September 3, 2020

Ayrımcılıkla Mücadeleyi Yeniden Düşünmek: Çevrimiçi Yaygın Eğitim Yöntemleri Paneli Video Kaydı

Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru projesi kapsamında yapılan “Ayrımcılıkla mücadeleyi yeniden düşünmek: Çevrimiçi yaygın eğitim yöntemleri” isimli çevrimiçi panel, 12 Ağustos 2020 Perşembe günü, saat 14.00’da Sabancı Vakfı’ndan Hakan Kahraman moderatörlüğünde düzenlendi. Avrupa Konseyi’nden Menno Ettema ve Yuva Derneği’nden Özge Sönmez’in katılımıyla yapılan panelde Covid-19 salgınının ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadelede insan hakları odaklı çalışmaları nasıl etkilediği ve çevrimiçi yöntemlerin yarattığı zorluklar ve imkanlar üzerine konuşuldu.

Menno Ettema, pandemi öncesinde yaptığı çalışmalardan bahsederek başladığı konuşmasına, pandeminin Avrupa Konseyi’nin faaliyetlerini ne şekilde etkilediğini anlatarak devam etti. Avrupa Konseyi’ndeki faaliyetlerini insan hakları eğitimi ve eğitim metodolojisi ile ayrımcılığa karşı yapılan mücadele olmak üzere iki başlık altında değerlendiren Ettema, pandemi döneminde yaygın eğitim yöntemlerine dair yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özge Sönmez konuşmasına yaygın eğitim yöntemlerinin Yuva Derneği’nin faaliyetlerindeki yerinden bahsederek başladı. İnsan ve doğa hakları üzerine 2010’dan beri Yuva Derneği’nin yaygın eğitim yöntemiyle çalışmalar yaptığını belirten Sönmez’e göre yaygın eğitim, eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi, isteğe bağlı olması, ihtiyaca göre şekillenmesi ve yaşam boyu devam etmesi açısından benimsedikleri bir yöntem. Pandemi döneminde ise yaygın eğitim faaliyetlerini çevrimiçi ortama taşıdıklarını belirten Özge Sönmez, çevrimiçi eğitimlerin bütün katılımcılar tarafından erişilebilir olduğundan emin olmak adına alan araştırması yaptıklarını ifade etti.

Her iki konuşmacı da yaygın eğitim yöntemlerinin çevrimiçi ortama taşınmasının daha fazla kişiye ulaşma potansiyeli taşıdığını belirtirken pandemi koşullarının ayrımcılığın yeni biçimlerini yarattığını ifade ettiler. Eğitim faaliyetlerinin çevrimiçi platformlara taşınması bilgisayar, internet ve çeviri materyallere erişim ve teknoloji okuryazarlığının gelişimi gibi yeni ihtiyaçlar yaratırken eğitim faaliyetlerinin katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. 

https://hrantdink.org/tr/asulis/faaliyetler/projeler/yeni-bir-soylem-ve-diyaloga-dogru/2502-kaciranlari-cin-ayrimcilikla-mucadeleyi-yeniden-dusunmek-cevrimici-yaygin-egitim-yontemleri-kaydini-izleyebilirsiniz


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: