Posted by: bluesyemre | October 1, 2020

ÜNAK2020 Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler 1 Ekim 2020 10:00 – 12:00 (Video kaydı)

Geçmişten günümüze; teknolojik gelişmeler doğrultusunda biçim değiştiren bilgi ortamı ve kaynakları, beraberinde akademik yayın dünyasında birçok soru ve sorunu ortaya çıkarmıştır. Değişen bilgi ortamı ve kaynakları; doğru ve güvenilir bilgiye erişimi güçleştirmiştir. Dolayısıyla çoğunluğu basılı ortamdan elektronik ortama taşınan akademik çalışmalar; ilgili pek çok alanda yenilenme gerekliliğini su yüzüne çıkarmıştır. Bu alanları; akademik yayın süreçleri, bilimsel araştırmalar, veri paylaşımı, açık veri setleri, açık bilim, akademik dergilerde kabul kriterleri, makale yayın süreçleri, akademik etik ihlaller, yazım şablonları, yeni nesil editörlük/hakemlik, yağmacı/şaibeli dergiler, yanlı yayıncılık, ticari yayıncılık, elektronik bilgi kaynaklarının saklanması, kurumsal arşivler, veri tabanları, kütüphaneciler ile sağlayıcılar, akademik yayıncılar ve akademisyenler arasındaki iletişim, koleksiyon kontrolleri, keşif araçları, güvenilir açık erişim kaynakları ve daha fazlası şeklinde sıralamamız mümkündür. Hepimizin bildiği gibi hızla üretilen ve erişilen elektronik bilgi kaynakları; aynı hızla tüketilebilmekte ya da hiç tüketilmeden elektronik olarak depolanmaktadırlar. Bu noktada üretilen bilginin kontrolü ve paylaşımı özellikle akademik bilgi kaynakları için oldukça önemlidir. Bilgiyi ayıklamak ve kaynak denizi içerisinde boğulmamak adına neler yapıyoruz, neler yapmalıyız? Bahsettiğimiz bu süreçte ortaya çıkan birçok soru ve sorunu birlikte tartışmaya, ilgili soru ve sorunlara dair farkındalık yaratmaya ve çözüm önerileri geliştirmeye gereksinim duymaktayız. Bu doğrultuda ÜNAK2020 Sempozyum başlığı “Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler” olarak belirlenmiştir.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: