Posted by: bluesyemre | October 26, 2020

2020 Yılı 9 Aylık Bandrol Verileri Açıklandı! #TürkiyeYayıncılarBirliği

2020 yılının 9 aylık verilerine göre toplam 348.018.305 adet bandrol verildi. Geçen yıla göre %9,15 oranında artış var.

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 122.706.080 adet kitapla 9 aylık kitap üretiminin %35,26’sını oluşturdu, 2019 yılına göre bu alanda %22,17 artış var.

Araştırma-inceleme alanı 65.971.830 adet bandrolle 9 aylık kitap üretiminin %18,96’sını oluşturdu, 2019’a göre %20,75 artışta.

Edebiyat kitapları 24.000.836 adetle geçen seneye göre %29,36 artışla toplam üretimin %6,90’ını oluşturdu.

Çocuk ve ilk gençlik kitapları 32.733.414 adetle %20,12 oranında artışta ve toplam üretimin %9,41’ini oluşturdu.

22.221.125 adet bandrolle 9 aylık toplam üretimin %6,39’unu oluşturan inanç kitaplarında ise %14,11’lik düşüş var.

Akademik yayıncılık ise 3.600.962 adet bandrolle %2,62 artışta ve toplam üretimin %1,03’ünü oluşturmuş.

%5,80 artıştaki eğitim yayıncılığı 195.110.713 adetle tüm üretimde %56,06’lık paya sahip.

İthal yayınlar ise 4.379.425 adet bandrolle %4,99’luk düşüşte ve %1,26’lık paya sahip.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

https://bit.ly/3dVWMsS


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: