Posted by: bluesyemre | November 19, 2020

Kütüphane Web Sayfaların Görsel Tasarımı Nasıl Olmalıdır? Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Örneği #EnesSivri

Günümüzde bilgiye doğrudan erişmenin en hızlı yolu olan internet siteleri, bilgisayar alanının en eski teknolojilerindendir. Bu hızlı gelişim, artık bilgininde internet ortamına yayılmasına sebep olmuş ve bu sebeple kütüphanelerde artık kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek, kullanıcılarının kütüphaneye gelmeden taleplerine karşılamak için internet ortamında yerlerini almıştır. Bilgi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi internet sayfalarının kullanıcılarının taleplerini eksiksiz karşılayacak ve oluşabilecek sorulara cevap verecek yapıda ve nitelikte olmasını zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada internet ortamında yerini alan bilgi kurumlarının kullanıcılarına online ortamda daha iyi hizmet vermek için internet sitelerinin kullanıcı merkezli bir tasarım haline nasıl getirilebileceği Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin kütüphanesi web sayfası üzerinden anlatılmıştır. Adı geçen bilgi merkezinin internet sitesi incelenirken; arayüz tasarımının eksiklikleri ve fazlalıkları bazı kriterler altında değerlendirilmiştir. Bu kriterler, web siteni; kullanılabilirliği, erişebilirliği, okunabilirliği, dolaşım ve site bütünlüğü olmak üzere adı geçen bilgi merkezi beş ayrı kısımda incelenmiştir. İncelenen kısımlar üzerinden bir kütüphane web sayfasının kullanıcı merkezli görsel tasarımının nasıl olabileceği anlatılmıştır.

https://bit.ly/2ITJLFh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: