Posted by: bluesyemre | December 8, 2020

#Pandemi Sonrası Çalışma Modelleri Nasıl Değişecek? Kadının İstihdamı Nasıl Etkilenecek? (#ipsos)

İş hayatına ara vermiş kadınları iş arayış süreçlerinde destekleyerek kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen Yeniden Biz Derneği için gerçekleştirdiğimiz Pandemi Sonrası Yeni Çalışma Modelleri Araştırması; iş hayatındaki esnek çalışma vb. modellere kurumların bakış açısını ve yeni beceri setlerindeki ihtiyaçlarını ortaya koyarken bütün bu değişimlerin kadın istihdamına etkilerini inceliyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte Mart ayından bu yana iş hayatında, çalışma şekillerinde ve kadının iş hayatındaki konumunda değişiklikler oldu. Genel olarak kurumlarda çalışma modellerinde değişiklikler görüldü. 
Pandemi Sonrası Yeni Çalışma Modelleri Araştırmamıza göre, pandemi öncesine göre çalışma modellerinde beklenen değişim incelendiğinde;

Pandemi öncesine göre karşılaştırıldığında genel görüş mevcut çalışma düzeninin tam zamanlı çalışma (%74) olarak devam edeceği yönünde. Ancak, esnek tam zamanlı çalışma modeli pandemi öncesine göre daha çok (%44) kabul görüyor.

Şirket kültürü açısından pandemi öncesinde ücretlendirme (%92), performans değerlendirme (%90), terfi (%89) ve yönetim ekibinde yer alma (%89) konularında kurumların kadın-erkek eşitliği farkındalığı yüksek.

Yönetimin, fazla mesaide mesai içinde özel işlere zaman ayırma (%68) ve çalışma saatini değiştirme (%55) konularına katılımı diğer ifadelere göre düşük seviyede.

Pandemi sonrasında yöneticilerin gündeminde en fazla çalışma saatleri (%68) ve çalışma yeri (%62) ile ilgili değişiklikler yer aldı.

Pandemi sonrası kurumlar ofis binası için yeni koşullara uygun (%56) ve/veya dönüşümlü ofis uygulaması (%48) gibi geçici çözümler ürettiler. Kurumların sadece 1/10’u binayı küçültme kararı aldı.

Pandemi sonrası şirketlerin üçte birinden fazlası (%36) işe alım prosedürlerinde değişiklik yaptı veya değişim öngörüyor.

Kurumların yaklaşık yarısı (%47) pandemi sonrası terfi ve ücretlendirme prosedüründe bir değişim öngörmüyor. Yeni beceri ve yetkinliklerin ön planda olacağı (%37) yönetim tarafından en fazla digetirilen konu.

Pandemi sonrası firmaların sadece %15’i çalışma modelleri açısından kalıcı değişiklik yaptığını belirtti.

Yeni Çalışma Modelleri Kadın İstihdamına Nasıl Etki Edecek?

Pandemi öncesinde her 3 kurumdan 2’si (%66) işe ara vermiş kadın istihdamına sıcak bakarken 1/4 oranında (%25) firma bu konuda kararsız. Pandemi öncesi ile karşılaştırıldığında işe ara vermiş kadın istihdamı konusunda kararsız olan kesimin (1/4) pandemi sonrası görece azaldığı (1/5) söylenebilir.

Pandemi sonrası kurumların yaklaşık üçte ikisi (%64) kadınların yeni ve esnek çalışma modellerinden olumlu bir şekilde faydalanacağını belirtiyor. Bu konuda kadın ve erkek yöneticiler benzer görüşte.

Firmalar, yeni çalışma modellerinin en çok çalışan motivasyonu, iş tatmini (%57) ve şirket verimliliğini (%57) artırma üzerinde faydası olacağını belirtiyor.

Esnek çalışma modellerinin, yöneticileri, Performans ve Verimlilik (%67), İş Doyumu ve Motivasyon (%67) başlıkları altında yer alan konularda zorladığı görülüyor. Yeni çalışma modellerine ilişkin ‘en çok dile getirilen bariyerlerin başında yeni başlayanların takıma veya şirkete adaptasyonu (%36) olduğu göze çarpıyor.

Yeni Nesil Yetkinliklerden Hangileri Pandemi Sonrasında Daha Öne Çıkacak?

Yeni nesil yetkinliklerde %44 oranında teknolojik becerilerin öne çıkması beklenirken, kadın yöneticiler %35 ile sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesini beklediklerinin altını çiziyor.

Pandemi sürecinde kadınların erkeklere kıyasla sosyal ve duygusal becerileri (%59) ile daha ön plana çıktığı düşünülürken, erkeklerin teknolojik becerilerde daha iyi (%33) olduğu düşüncesi hakim. Kadınlar, teknolojik beceriler konusunda, erkeklerin daha iyi olduğunu anlamlı derecede daha yüksek oranda (%44 vs. %21) belirtiyor. Erkekler ise sosyal ve duygusal beceriler konusunda iki cinsiyet arasında bir fark olmadığına (%47 vs. %27) inanıyor.

Ipsos’un Yeniden Biz Derneği için gerçekleştirdiği Pandemi Sonrası Yeni Çalışma Modelleri Araştırması gösteriyor ki;

Yeni çalışma modellerindeki değişim pandemi sonrası kabul görüyor, ancak şirket kültürü ve pratiği açısından yeni nesil çalışma koşullarına uyumda gidilecek yol var.

Kadın yöneticiler iş yaşamının ve esnek çalışmanın geleceğine daha sıcak bakıyor. Bu iyimser yaklaşımı kadın istihdamı açısından avantaja çevirmek mümkün.

Yetenek setlerinde ilk sırada yer alan teknolojik yetkinliklerde kadınların desteklenmesi ve tüm çalışanların  işin geleceği için iletişim ve uyum yeteneklerinin geliştirilmesi gerekiyor.

 Araştırma sunumunun tamamını incelemek için buraya tıklayın.

Araştırma Künyesi:
Pandemi Sonrası Yeni Çalışma Modelleri Araştırması Ipsos tarafından Yeniden Biz Derneği için 14.08.2020 – 21.09.2020 tarihleri arasında online olarak yürütülmüştür. Çalışmaya, YenidenBiz derneği tarafından çerçevesi belirlenen liste üzerinden 91 firma katılmıştır. Görüşülen firmaların çoğunluğu İstanbul merkezli olup, ortalama 25 yıldır faaliyet göstermektedir.

https://www.ipsos.com/tr-tr/pandemi-sonrasi-calisma-modelleri-nasil-degisecek-kadinin-istihdami-nasil-etkilenecek


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: