Posted by: bluesyemre | December 17, 2020

Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Kaynaklı Eğitim Araştırmalarının Genel Görünümü: Bibliyometrik Analiz

Bu araştırmanın amacı uluslararası eğitim dergilerinde yayımlanan Türkiye kaynaklı eğitim araştırmalarının bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesidir. Bu amaçla, Web of Science (WoS) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indekslerinde yer alan dergilerde yayımlanan dokümanlara ulaşılmıştır. Gerekli hariç tutma kriterleri uygulandıktan sonra toplam 6312 makale analizlere dahil edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve bibliyometrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Analizlere dahil edilen makalelerin WoS üzerinden aldıkları atıflara dayalı olarak yapılan analizlere göre eğitim teknolojileri ve fen eğitimi alanlarında çalışmalar yapan yazarların üretkenlik ve etki açısından ön plana çıktıkları görülmektedir. Yazarların çalıştıkları kurumlar açısından Hacettepe Üniversitesi makale sayısı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ise atıf sayı ile en üretken kurumlar olarak ilk sıralarda yer almıştır. Kurumlar arası ortak yazar analizine göre genel olarak Ankara’da bulunan devlet üniversitelerinin hem birbirleri ile hem de diğer Anadolu üniversiteleri ile güçlü ortak yazarlık bağları oluşturdukları görülmektedir. Ortak atıf (yazar) analizinde dört büyük küme ortaya çıkmış olup, haritanın merkezinde yer alan kümenin araştırma yöntemleri üzerine çalışan, bir diğer yoğun kümenin eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile istatistik alanlarına yoğunlaşan, üçüncü büyük kümenin öz düzenleme, motivasyon, öz yeterlik, amaç ve başarı yönelimi konularında çalışan ve dördüncü kümenin ise fen eğitimi alanında çalışan araştırmacılardan oluştuğu görülmektedir. Ortak kelime analizinde ortaya çıkan kümelerde belirginleşen kavramlar öğrenci, eğitim, tutum, teknoloji, başarı, performans, fen eğitimi, yeterlik, öğretmen ve bilgidir. Bu çalışmada ön plana çıkan alan veya konulara yönelik daha detaylı çalışmaların alan uzmanları tarafından yapılması tavsiye edilmektedir.

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/9317


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: