Posted by: bluesyemre | December 28, 2020

Cengiz Bektaş (26 Kasım 1934, Denizli – 20 Mart 2020 Türk yüksek mimar, mühendis, ozan ve Evrensel Gazetesi’nde yazar)

Cengiz Bektaş (26 Kasım 1934, Denizli – 20 Mart 2020) Türk yüksek mimar, mühendis, ozan ve Evrensel gazetesi’nde yazar.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık, Mimarlık bölümlerinde okudu, 1959’da Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1960’ta Alman Şehircilik Akademisi kurslarını izledi. 1959-62 yılları arasında Münih’te Prof.Dr. Fred Angerer ve Alexander Baron von Branca’nın ortak oluşturdukları bir büroyu yönetti. Serbest Mimar olarak çalıştı. 1962’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak çağrıldı. Orada inşaat İşleri Mimarlık Bürosunu yönetti. Üniversiteden isteğiyle ayrıldı.

1963’ten beri özel işliğinde çalışıyor. 1966-69 arasında Zafer Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulunda öğretim görevliliğini yürüttü. Trakya Üniversitesi’nde iki yıl “Halk Yapı Sanatı” dersi verdi. 1999 güzünden beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik Bölümü lisansüstü öğrencilerine “Kültürün Planlamaya Etkisi” konusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde de “Estetik” konusunda ders veriyor. Çağrılı olarak gittiği Makedonya, Amerika, Almanya’da kısa süreli konuk hocalık yaptı, konferanslar verdi. Uluslararası ve ulusal Mimarlık yarışmalarında 25’in üzerinde ödülünü aldı. Cumhuriyet Dönemi örnekleri arasında sayılan yapılar gerçekleştirdi.

Cengiz Bektaş Şiirleri

Kavakların Ardındaki Ev (Cengiz Bektaş Evi) Uygulama Projesi – Construction Project of House Behind the Poplars (Cengiz Bektaş House)

Bu bölümde, birçok eseriyle hem şiir hem mimarlık dünyasına büyük katkılar sağlayan Cengiz Bektaş’ın şiir ve mimarlık üslubunu konuşuyoruz.

Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor’da Prof. Dr. Abdi Güzer’in konuğu Cengiz Bektaş http://www.mimarlarkonusuyor.com/

SALT’ın Kalebodur desteğiyle yürüttüğü Cengiz Bektaş Arşivi çalışmaları bağlamında, Cengiz Bektaş ve Nevzat Sayın’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide; Bektaş tarafından 1978’de kurulan Bektaş Özyönetim Mimarlık İşliği’nin çalışma yöntemleri incelendi.

Mimarlığın ve mimarların kitapla kurdukları ilişki “Kütüphane Buluşmaları” dizisinin ilk oturumunun ana konusunu oluşturuyor. Bu oturumun ilk bölümünde Selda Bancı, sunumunu ODTÜ mimarlık tarihi programında tamamladığı doktora çalışmasından hareketle, Türkiye’de serbest meslek pratiği ile uğraşan mimarların 1950-1980 yılları arasında hazırladıkları kitaplar üzerine bir sunum yaptı.

Oturumun ikinci bölümünde, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin yürütücüsü Melis Cankara, Haziran 2016’dan bu yana sürdürdükleri ve Aralık 2017’de erişime açmayı hedefledikleri “Cengiz Bektaş Arşivi” çalışmalarını, süreci ve yazılı kaynakların bu sürece olan katkısını ele aldı.

Oturumun son bölümünde ise Selda Bancı; mimar, ozan ve yazar Cengiz Bektaş ile bir araya gelerek Bektaş’ın deneyimleri ve gözlemleri üzerinden, mimarın yayın yoluyla mimarlığını (yeniden) üretme ve kavramsallaştırma girişimleri; mimari ürünlerini sergileme ve mimari üretimlerini yapılandırma yöntemleri tartışmanın konusu oldu. Üretimini, Türkiye’deki mimarlık kültürünün gelişmesi ve Anadolu kültürünün tanınması için sadece mimarlığıyla değil, yazıları, kitapları ve diğer mecralardaki icraatları aracılığıyla da bir ömür boyu sürdüren Bektaş’ın bu kapsamdaki çalışmaları da toplantıda ele alındı.

Cengiz Bektaş ile kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Kuzguncuk üzerine söyleşi.

https://www.wikiwand.com/tr/Cengiz_Bekta%C5%9F


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: