Posted by: bluesyemre | January 4, 2021

Dünya su kaynakları dağılımı

Yeryüzünde çok su var (mı)?
Yeryüzünün % 71’i su
Ama bunun %97’si tuzlu su
Kalan %3’ün 2/3’ü dağ buzulu ve kutup buzu

Sonuç:
Suyun %1’ini kullanıyoruz

Bunun da %0,3’üne erişebiliyoruz
Bunun dünyada %71’i Türkiye’de %73’ü tarımda
Evsel kullanım Dünya %11 Türkiye %16


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: