Posted by: bluesyemre | February 11, 2021

Bilimsel Dergilerde #Editörlük (#Webinar video kaydı)

AVES olarak düzenlediğimiz webinarlar serisine “BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK” konusu ile devam ediyoruz.

Konu başlıkları

Editör kimdir?
Editörlerlerde bulunması gereken özellikler nelerdir?
Editörler dergilerini geliştirmek için neler yapabilir?
Editör bir makaleyi hakeme göndermeden reddedebilir mi, gerekçeleri neler olmalıdır?
Revizyon sonrası bir makaleye ret kararı verilmesi doğru mudur?
Yazarlarla Conflict of Interest ve Bias durumlarında Editörler nasıl davranmalıdır?
Preprint makalelere karşı Editörün tutumu ne olmalıdır?
Hayalet Yazarlık ve Haksız Yazarlık nedir?
Yazar ekleme, çıkarma ve sıralama değişikliği nasıl yapılmalıdır?
Yazarların kurumları değiştiğinde yayınlanan makaleye hangi kurum bilgisi yazılmalıdır?
iThenticate (Plagiarism ve Duplikasyon) raporları nasıl yorumlanmalıdır?
Makale geri çekme hangi koşullarda ve nasıl olmalıdır?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: