Posted by: bluesyemre | February 11, 2021

#OkulKütüphaneleri İçin İlke ve Standartlar Sonuç Çalıştayı Bildirgesi

Okul kütüphaneleri, tüm gelişmiş ülkelerde bilgi okuryazarlığının yaygınlaştırılmasında kilit rol üstlenmektedir. Böylesi önemli kurumların, standartlara sahip olması ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmeleri son derecede önemlidir. Gelişmiş ülkelerde standartlar konusundaki çalışmalar, ilgili dernekler tarafından konu uzmanlarına danışılarak yapılmakta ve tüm ülkede hatta kimileri, dünyada örnek olarak kabul edilerek uygulanmaktadır.

Çağdaş eğitim sisteminde okulun kalbi olarak nitelendirilen okul kütüphanelerinin ülkemizdeki durumunu, özellikle kamu okullarında var olmalarıyla ilgili yaşanan sorunları da göz önüne alarak, bu konuda sosyal sorumluluk hisseden Okul Kütüphanecileri Derneği, 28 Nisan 2012 tarihinde ulusal çapta Okul Kütüphaneleri Standartlar Çalıştayı düzenlemiştir. Marmara Eğitim Kurumları desteğiyle düzenlenen bu çalıştay son derecede yararlı fikirlerin buluştuğu bir beyin fırtınası ortamı oluşturmuştur.

Beyin fırtınası sonucu oluşan değerli fikirler 2 yıllık bir süreçte özel bir komisyon tarafından incelenmiş, tartışılmış ve akademik bakış açısıyla düzenlenmiştir. Konusunda birbirinden deneyimli kütüphaneciler ve akademisyenlerin çalışmalarıyla ilke ve standartlar taslak haline getirilmiştir.

Okul Kütüphaneleri İçin İlke ve Standartlar Sonuç Çalıştayı 5 Nisan 2014 yılında MEF Okullarında gerçekleşmiştir. Bu toplantıda taslak halinde olan ilke ve standartlar, toplantıda bulunan akademisyenler ve okul kütüphanecileri tarafından madde madde okunup, tartışılmış çeşitli eklemeler, çıkartmalar ve birleştirmeler yapılarak son haline getirilmiştir.

Farklı okullarda farklı birim adları ve unvanlarla geçen tanımlamalar, ilke ve standartlar içinde “Okul Kütüphanecisi” olarak ele alınmıştır. İlke ve standartlar 5 ana başlıkta toplanmıştır. Aşağıda ana başlıkları verilen İlke ve standartlara, başlıklar üzerine tıklayarak veya sağ taraftaki menüden erişebilirsiniz.

YÖNETİM İLKE VE STANDARTLARI

Okul kütüphanelerinin,  sadece okur hizmetleri veren bir konumdan çıkarılarak, kimi kurumlarda örnekleri görüldüğü gibi,  kurumla ilgili tüm belge ve bilginin yönetilidiği yapılar haline gelmesi ortak vizyon olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, okul kütüphanelerinin standartlara göre belirlenmiş bütçe ve personel olanakları ile bu alandaki ulusal ve uluslararası ilkelere dayalı olarak geliştirilmiş kütüphane politika ve yönergelere göre hizmet vermeleri sağlanmalıdır.

KOLEKSİYON (DERME) İLKE VE STANDARTLARI

Okul kütüphanesinin koleksiyonu, yaşam boyu öğrenme sürecinin içinde yer alacak bir yapıda ve eğitim müfredatının destekleyicisi nicelik ve niteliğinde olmalıdır.

HİZMET İLKE VE STANDARTLARI

Okul kütüphanesi hizmetleri geliştirilirken okul yönetimi, öğretmenler, kütüphaneciler ve öğrenciler işbirliği içinde çalışmalı, çağdaş teknik uygulamalar takip edilmeli ve bunlardan yararlanılmalıdır.

TEKNOLOJİ İLKE VE STANDARTLARI

Okul kütüphaneleri için teknoloji standartları, çağın gereksinimlerine ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde ve her kullanıcıyı eşit yararlandıracak düzeyde olmalıdır.

FİZİKİ İLKE VE STANDARTLAR

Okul kütüphanelerinin tüm fiziksel yapısı, rahatlığa, işlevselliğe, estetiğe, renklere, ergonomiye ve ayrıntılara değer veren; yaratıcılığı destekleyen, teknoloji kullanımına uygun, çalışma akışını sağlayan, ışıklandırma ve ısıtma durumunu destekleyen ve güvenilirlik ilkesini benimseyen özelliklere sahip olmalıdır.

Bu 2 yıllık süreçte oluşuma katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla…

Okul Kütüphanecileri Derneği

http://okulkutuphanecileri.org/index.php/tr/sts


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: