Posted by: bluesyemre | February 23, 2021

Türkiye’de Somut Olmayan #KültürelMiras

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS Bu film, Türkiye’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak üzere hazırlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, Türkiye’nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatlarımızın icracısı olan sanatçılarımız ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi. Türkiye, UNESCO listelerine son olarak, Minyatür sanatı ve Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme’yi kaydettirmiştir. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin, listelere kayıtlı 20 kültürel değeri vardır.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: