Posted by: bluesyemre | March 11, 2021

#OKUYAY Platformu Tanıtım ve Sonuç Videosu

“Okumak Gelecek Kurmaktır”
Hepimizin üzerinde hemfikir olduğu şey; kitap okumanın önemi.

Okuma eylemi, insanı bireysel ve toplumsal yaşamda etkiler, geliştirir. Kendisi için yeni bir dünya kurmasını sağlar. Demokratik ve çağdaş bir toplum yapısı, kendini gerçekleştirmiş “birey”lerle oluşturulabilir. Başka bir söyleyişle okuma kültürü edinmiş birey, düşünme ve eleştirme süreçlerini işlevsel kılan bireydir.

“Okuma kültürü”, Türkiye’de son yıllarda sıkça kullanılmakla birlikte, “okuma alışkanlığı” ile karıştırılmaktadır. Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme, üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir ve okuma alışkanlığının üst basamağı olan “eleştirel okuma yazma becerisi”ni de edinmeyi gerekli kılar. “Okuma kültürü edinme” ise birbirini bütünleyen, ardışık bir süreçtir.

Okuma kültürü, kısaca okumanın alışkanlığa ve eleştirel okuma becerisine dönüşmesiyle erişilen okuma düzeyi, evrensel okuryazarlık tanımlanabilir.

Okuma kültürünün kazanılmasında ailelere, öğretmenlere, kütüphanecilere ve yayıncılara büyük sorumluluk düşmektedir.

Ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliğinin, Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında aldığı hibeyle kurduğu OKUYAY- Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedeflemektedir.

http://okuyayplatformu.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: