Posted by: bluesyemre | March 18, 2021

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (DOS 20)

Dünyada oluğu gibi ülkemizde de kütüphanelerde en çok kullanılan sınıflama sistemi, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’dir. Millî Kütüphanede de  uzun yıllar DDC’nin  15 basımının Türkçe çevirisi kullanılmış olup, 1993 yılından bu yana  da,  yine Millî Kütüphane tarafından  aynı yıl yayınlanan  “DOS 20 Dewey Onlu Sınıflama ve Bağlantılı Dizin : 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması”  kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu eser, DDC’nin 20. basımına dayanılarak hazırlanmıştır ve ülkemizde yayınlanan en son Türkçe çeviri ve uyarlama olması sebebiyle de pek çok kütüphane, özellikle halk kütüphaneleri tarafından tercih edilmektedir.

Bilindiği üzere DDC’de yer alan Türk edebiyatı ve İslam dini konuları kütüphanelerimizde bu konudaki eserlerimizi sınıflamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle DOS 20 de Türk edebiyatı konusu,   Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu’nun hazırlayıp Milli Kütüphane’nin yayınlamış olduğu “297İslam Dini ve İslam İlimleri Sınıflama Cetveli” ile de İslam konusu genişletilmiştir.

Kütüphanelerde sınıflama numarası veren personel için önemli katkı sağlayacağı düşüncesi ile 4 ciltlik  “DOS 20 Dewey Onlu Sınıflama: 20. Basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması” ile  “297 İslam Dini ve İslam İlimleri Sınıflama Cetveli” dijital ortamda hizmete sunulmuştur.

http://www.millikutuphane.gov.tr/page/dewey-onlu-siniflama-sistemi–dos-20-


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: