Posted by: bluesyemre | April 6, 2021

Vatandaşlar Salgın Başından Bu Yana Ortalama 6,6 Kilo Almış

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 49. dönem verileriyle vatandaşların; salgınla beraber beslenme eğilimlerine, sağlıklı kalabilmek düşüncesi ile takviye kullanımlarına, dışarıda spor yapma durumuna, salgının başından bu yana kilo alıp verme durumuna dair değerlendirmelerine yer verildi.

Vatandaşların Salgın Başından Bu Yana Ortalama Kilosu 3,26 Kg Artmış. Kilo Alan Bireylerin Aldığı Ortalama Kilo İse 6,6 Kg.

Ipsos’un Şubat sonunda yaptığı araştırmada bireylere salgın öncesi ve şu anki kilolarını soruldu. Buna göre bireylerin %60’ının salgın başladığından bu yana kilo aldığı tespit edildi. Kilo verenlerin oranı çok sınırlı iken (%12), kilosunda bir değişiklik olmayanların oranı %28. 

Her 10 Bireyden 6’sı Salgın Başından Bu Yana Kilo Almış

Kadınlar arasında kilo alanların oranı (%65) erkeklere kıyasla (%54) daha yüksek; bu durumun bir gerekçesi salgın döneminde kadınların erkeklere kıyasla evde daha da fazla vakit geçirmesi olabilir. Bireylerin salgın öncesi ve mevcut kiloları karşılaştırıldığında ortalama kilolarının 3,3 kg daha fazla olduğu tespit edildi. Sadece kilo alan bireylerin ortalamada aldıkları kilo incelendiğinde ise ortalama 6,6kg aldıkları ortaya çıktı.  

slide6

Her Dört Kişiden Biri Son 1 Hafta İçerisinde Dışarıda Spor Yapmış

Salgın döneminde beslenme alışkanlıklarının yanısıra spor alışkanlıkları da değişti. Evden spor, egzersiz yapanların oranı artarken kısıtlamalar nedeniyle spor salonlarına gidenlerin oranı ciddi derecede azaldı. Son 1 hafta içerisinde dışarıda spor yapanların oranı ise %24 düzeyinde. Her ne kadar toplumda daha sağlıklı beslenme eğilimi artmış olsa da pandemide bireylerin daha az spor yaptığı gerçeği ile karşı karşıya kalındığı tespit edildi.  Önümüzdeki dönemde, sadece virüse yakalanan bireylerin değil pandemi döneminde hareketsiz bir yaşam süren bireylerin de fiziksel sağlıkları üzerindeki araştırmalara daha çok ihtiyaç duyulacağı veriler ışığında ortaya çıktı. 

slide5

Vatandaşlar Salgınla Beraber Daha Sağlıklı Beslenme Eğilimi İçine Girmiş

Evde yapılan yemekler her ne kadar daha sağlıklı görülse de evde daha sık yemek yeme, atıştırmalık tüketme veya daha hareketsiz bir hayat sürmenin etkisi bireylere kilo olarak geri dönmüş. 

slide3

Toplumda Virüse Karşı Ek Takviye Kullanımı Yaygın

Vatandaşların yarısından fazlası (%56) salgın öncesine kıyasla daha sağlıklı beslendiğini ifade ediyor. Daha sağlıksız beslenenlerin ise çok küçük bir kitleyi oluşturduğunu görüyoruz (%10). Virüse karşı vücut direncini arttırmak için takviye kullanımı da oldukça yaygın. Bu oran salgın başında %29 iken, son dönemde %43’e yükseldi.

slide4

Ipsos’un  Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk’ün değerlendirmesinde: “ Pandemi başından itibaren hayatımıza giren değişiklikler, yenilikler,alışmaya çalıştığımız yeni düzen beklendiği üzere beslenme alışkanlıklarımızı da önemli ölçüde etkiledi. Sürecin başında gerek karantina günlerimizi renklendirmek gerekse dışarıdan tedariğin sınırlı olması nedeniyle daha çok yöneldiğimiz evde yemek yapma, yeni tarifler deneme, mevcut tarifleri çeşitlendirme serüveni pandeminin 50. Haftasına geldiğimiz şu günlerde bir çoğumuzu daha ağırlaştırmış görünüyor. 
 
Toplumumuzun 60%’ı bu dönemde pandemi öncesine göre kilo almış. Bu oran kadınlarda (65%) erkeklere göre daha yüksek (%54). %12 gibi küçük bir kesim ise ise bu dönemde kilo vermiş. Vatandaşların ortalama kilosu salgın başından bu yana yaklaşık 3,26 kilo artarken, kilo alan kişiler arasında bu artış 6,6 kg ile neredeyse ortalamanın 2 katı kadar. Bağışıklık sistemini desteklemek ve hastalığa karşı direncimizi arttırmak amacıyla toplumda ek takviye alma oranı pandemi başına göre 19 puan yükselerek 43%’lere gelmiş durumda. 

Kilo alıp verme isteğinde oldukça yüksek bir etkisi olan yaz sezonunun, restoranların da kademeli ve kısıtlı da olsa açılması, dışarıda yeme içme davranışının da arttığı bu dönemde vatandaşlarımız üzerinde nasıl bir etkisi olacağını biz de merakla takip ediyoruz.” dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 19- 24 Mart 2021 saha tarihleri ile 49. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…

https://www.ipsos.com/tr-tr/vatandaslar-salgin-basindan-bu-yana-ortalama-66-kilo-almis


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: