Posted by: bluesyemre | May 15, 2021

Voynich Manuscript Voyager

Yale Üniversitesindeki “Beinecke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi”, 240 sayfalık bir kitabın tek kopyasına sahip. Bu kitabın karbon tarihi 1420’ler olarak hesaplandı. Parşömen sayfalarında kıvrımlı el yazıları ve el yapımı resimler var.

Polonyalı kitap satıcısı Wilfrid Voynich’in 1912’de bir İtalyan Cizvit’den satın aldığı kitabın kökenine dair yıllardır çeşitli tartışmalar sürüyor. Voynich El Yazması. 240 sayfadan oluşan el yazması 23.5 x 16.2 cm ölçülere sahip küçük bir kitap.

Bu kitabı ilginç kılan nokta ise en iyi şifreleme uzmanlarının bile kıramadığı bir dilde yazılmış olması. Kitabın neredeyse her sayfası çeşitli yeşil, kahverengi, sarı, mavi ve kırmızı tonlarında bilimsel ve botanik çizimler içeriyor.

Tarihçilerin yaptığı karbon testleri sonucunda kitabın 15. Yüzyıla ait olduğu bulunuyor. 15. Yüzyılda birisi veya birileri yazmış bu kitabı. Şifreleme uzmanlarına göre yazılar, gerçek bir dilin tüm özelliklerine sahip, fakat daha önce böyle bir dili gören yok.

Gerçek bir dilde bildiğimiz üzere; harfleri, harf gruplarını belirli sıklıkla tekrarlı olarak kullanırız. Voynich el yazmasında da rastgele olamayacak şekilde böyle şablonlar var.

Harfler, şekil ve uzunluk olarak çeşitliliğe sahipler. Bir kısmı farklı alfabelerden alınmış fakat çoğu da benzersiz. Araştırmalara göre 28 sayfası eksik (muhtemelen kaybolmuş veya yırtılmış).

Voynich El Yazması’nda kullanılan harfler bilinen hiçbir alfabe ile benzerlik taşımıyor. Tek bir harf bile dünya üzerindeki antik veya modern bir başka alfabe ile eşleştirilemedi.

240 sayfalık el yazmasındaki metnin büyük kısmı, soldan sağa doğru bilinmeyen bir el yazısıyla yazılmıştır. Metin 170.000’den fazla karakterden oluşur. Metin farklı uzunluklarda yaklaşık 35.000 “kelime” veya “kelime jetonları” içerir.

Bu kelimelerin 8.114’ü benzersiz “kelime türleri” olarak kabul edilir. Bu kelimelerin yapısı bir tür fonolojik veya ortografik yasaları takip ediyor gibi görünmektedir. Kitapta resmedilen bitki ve hayvan türleri bilinen canlı türleri ile eşleştirilememiştir.

Kitapta tasvir edilen tedavi yöntemi ya da deney olarak adlandırılabilecek uygulamalar, bilinen hiçbir metotla eşleştirilememiştir. Boyalar o dönem düşünüldüğünde, elde edilmesi kolay olmayan ve pahalı ve kaliteli türdendir.

Birçok araştırmacı kelimelerin son derece düzenli yapılarına yorum yapmışlardır. Metnin içindeki alfabenin dağılımı da gariptir: kronoloji, kısmen Çince’de bulunan Avrupa dilleri arasında bilinmeyen korelasyonlar ortaya koymaktadır.

Genel olarak anagramik şekilde kodlanmış ibranice ile benzerlikler bulunmuştur. Fakat araştırmacılar kullanılan yöntem ile kitabın birçok dile uyarlanabileceğini belirtmektedir.

Voynich Elyazması’nda, beş ayrı bölüm bulunuyor. İlk ve en geniş bölüm 130 sayfa içeriyor. Bu sayfaları, botanik kitaplarındaki gibi bitki çizimleri renklendiriyor. Resimlerin altlarında da yazılar var.

26 sayfalık ikinci bölüm astronomiye, en tuhaf kısım olan üçüncü bölüm ise biyolojiye ayrılmış. Dördüncü bölümün ise farmakolojiyi, yani ilaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalını içerdiği belirtiliyor.

23 sayfalık son bölümde hiç çizim kullanılmadığı, sadece her paragraf bir yıldızla işaretlendiği için ne üzerine olduğuna dair fikir yürütmek güçleşiyor. Bu bölüm daha çok bir indeks izlenimi veriyor.

https://collections.library.yale.edu/catalog/2002046

https://www.jasondavies.com/voynich/#outside_front_cover/2.181/0.657/0.50


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: