Posted by: bluesyemre | May 16, 2021

Okuyan Bir Gelecek Platformu (Sesli Kitaplar)

Okuyan Bir Gelecek, çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Çocuklara kitap okunması onların gelişimi için çok önemliyken, ülkemizde beş yaş altı çocukların % 71’inin evinde 3’ten az çocuk kitabı var ya da hiç kitap bulunmuyor.

Bu tablonun değişmesi ve daha fazla çocuğun kitaplarla buluşması için hayata geçen projede, AÇEV’in erken çocukluk uzmanlarının seçtiği nitelikli çocuk kitaplarına ünlü sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar ses veriyor.

Okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni kelimeler öğreniyor. Dil ve düşünme becerileri gelişen çocuklar okuma yazma dönemine daha hazır hale geliyor.

Platform, videolar aracılığıyla kitapları daha fazla çocuğa ulaştırmayı hedefliyor. Platform üzerinden yapılan bağışlar sayesinde ise, kitaplara erişimi olmayan çocuklar bu imkana kavuşuyor.

Platformda bulunan kitapların seçim sürecinde, nitelikli çocuk kitabı yayımlayan yayınevleriyle iletişime geçtik. Bu süreçte projemize destek olmak isteyen yayınevlerinin 3-7 yaş çocuklarına yönelik kitaplarını proje danışma kurulumuzla birlikte inceleyerek bir seçki oluşturduk. Okuyan Bir Gelecek platformunda kitaplarının okunmasına onay vererek, ihtiyaç sahibi on binlerce çocuğun kitaplarla buluşmasına destek olan yazarlara, çizerlere ve yayınevlerine tüm çocuklar adına çok teşekkür ederiz.

https://okuyanbirgelecek.acev.org/kitaplar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: