Posted by: bluesyemre | May 18, 2021

İzmir’de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi, Yayınlanmakta Olan Dergilerin Teknik Özelikleri ve Olanakları

İzmir’de 2 Tıp Fakültesi 5 Eğitim Hastanesi bulunmaktadır. İlimizde halen 14 Tıp dergisi çıkarılmaktadır. Bunlardan 9’u fakülte, 3’ü Sağlık Bakanlığı, 1’i özel hastane desteğindedir. Dergilerin 8’i özel, 6’sı Ege Üniversitesi basımevinde basılmaktadır. 5 dergi 1000, 6 dergi 500, 3 dergi daha az sayıda basılmaktadır. Editörlerden 13’ü hekim 1’i gazetecidir. 11 Türkçe, 2 İngilizce ve 1 çift dilli (Türkçe-İngilizce) dergi basılmaktadır. 8 dergi editörü olanaklarının (yer, demirbaş, eleman) yetersiz olduğunu bildirmiştir. Dergilerin 10’u 2 aylık bir sürede basılmaktadır. 4 dergi için bu süre daha uzundur. Dergilerin ana gelirleri dernek bağışları ve kurum fonlarıdır. Abone ve reklam gelirlerinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Dergilerin maliyet farklılıkları çok belirgindir. Bu farklılığın beyana bağlı veya gerçek olup olmadığı bilinmemektedir. 1991 yılında İzmir’de 14 derginin 50 sayısını basmak için 377 milyon TL (75.000 $ ) harcanmıştır. 8 dergi gecikmeli çıkmakta, bunlardan 5’i 1-3 yıl ara vermiş bulunmaktadır. Düzenli ve eksiksiz basılan dergi sayısı yalnızca 6’dır.

https://bit.ly/33VZjiy


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: