Posted by: bluesyemre | June 11, 2021

18 Mayıs 2021 Müzeler Günü Webinarları (Video kayıtları)

Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme
ICOM Türkiye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeciler Derneği

Moderatör:
Mine SOFUOĞLU (Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü- Müzeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Temsilcisi – ICOM Türkiye Üyesi)
Açılış Konuşması:
Bülent GÖNÜLTAŞ (KVMGM Müzeler Dairesi Başkanı – ICOM Türkiye Başkan V.)
Konuşmacılar:
Rıdvan GÖLCÜK (Troya Müzesi Müdürü-Müzeciler Derneği Bölge Temsilcisi-ICOM Türkiye Üyesi)
“Çağdaş Dünyada Müzeler Neyi Başarabilir? Troya Müzesi Örneği”
Dilek YILDIZ KARAKAŞ (Bursa Müze-Müdür Yardımcısı – ICOM Türkiye Kurumsal Üyesi)
“Bursa Müze’de Dijital Dönüşüm”
Maide KASAPOĞLU (Özel Doğançay Müzesi-Müze Sorumlusu – ICOM Türkiye Kurumsal Üyesi)
“Müzeler ve Çevre”
Dr. Dilek KARAAZİZ ŞENER (Özel Hacettepe Sanat Müzesi Müdür Yardımcısı – ICOM Türkiye Üyesi)
“Üniversite Müzelerini Dijital Erişim Kaynakları ile Yeniden Düşünmek”
Uğur DEĞİRMENCİOĞLU (Kurumsal Tasarım, Strateji ve Yönetim Danışmanı )
“Müzenin Kurumsal Tasarımı ve Enstitü Müze Yaklaşımı”

Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme
ICOM Türkiye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeciler Derneği

 1. Gün Programı
  Moderatör:
  Ömer Faruk TÜRKAN (Konya Müzesi Müdürü – ICOM Türkiye Milli Komite Üyesi)
  Konuşmacılar :
  Seher TÜRKMEN (Alanya Müzesi Müdürü – ICOM Türkiye Milli Komite Üyesi)
  “Müzeler Günü- Dünü-Bugünü-Yarını”
  Nazan GEZER (Özel Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müdürü – ICOM Türkiye Kurumsal Üyesi)
  “Müzelerin Toplumsal/Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik”
  Gülşen ÖZEK BİLİCİ (Özel Tire Kent Müzesi Müdürü) (Katılım Sağlayamadı)
  “Müzelerin Toplumsal/Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik”
  Prof. Dr. Fethiye ERBAY (İstanbul Üniversitesi- Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı – ICOM Türkiye Üyesi )
  “İklim Değişikliğinin Etkisinde; Müzelerin Sürdürülebilirliği”
  Canan CÜRGEN (Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı- ICOM Türkiye Üyesi)
  “Müzelerin Toplumsal/Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik”

Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme
ICOM Türkiye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeciler Derneği

Moderatör:
Özgür ÇOMAK (Gaziantep Müzesi Müdürü- Müzeciler Derneği Bölge Temsilcisi – ICOM Türkiye Üyesi )
Konuşmacılar:
Abdulbari YILDIZ (Aydın Müzesi Müdürü)
“Müzelerin Toplumsal/Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik”
Nihat TEKDEMİR (Özel Yapı Kredi Müzesi Müdürü – ICOM Türkiye Üyesi)
“Müzelerde Dijital Dönüşüm/Dijitalleşme/Teknoloji”
Murat BOZCU (Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürü)
“Galata Kulesi Müzesi Özelinde Yeni Müzecilik Uygulamaları”
Cihan KILINÇKAYA (Özel İllüzyon Müzesi Müdürü)
“Müzeler ve Dijitalleşme”
Dr. Ayşe Füruzan CAMAN (Müzeciler Derneği Bölge Temsilcisi-İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü- ICOM Türkiye Üyesi)
“Müzelerin Toplumsal/Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik”

Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme
ICOM Türkiye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeciler Derneği

Moderatör:
Serkan GEDÜK (Kocaeli Müzesi Müdürü- KÜMAD Başkanı-ICOM Türkiye Üyesi)

Konuşmacılar :

Erol USLU (Van Müzesi Müdürü – Müzeciler Derneği Bölge Temsilcisi)
“Müzelerin Toplumsal/Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik”
Cengiz TOPAL (Efes Müzesi Müdürü – ICOM Türkiye Milli Komite Üyesi)
“Müzelerde Yeni Yaklaşımlar: Kültür Turizmi ve Müze İlişkisi”
Levent TÖKÜN (ICOM Türkiye Öğrenci Üyesi)
“Yasa Dışı Eser Ticareti ile Mücadelede Müzelerin Rolü”
Ali Armağan DALOĞLU (Müze Kumbaram Sergi Sorumlusu ve Yürütücüsü)
“Müze Kumbaram, Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde-Hibrit
Etkinlik”
Dr. Emek YILMAZ (Özel Bursa Fetih Müzesi- Müze Sorumlusu- ICOM Türkiye Üyesi)
“Başarı ve Zorluklarıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Dijital
Dönüşüm”

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-288617/18-19-20-21-mayis-2021-muzeler-gunu-ve-haftasi-webinar-.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: