Posted by: bluesyemre | June 29, 2021

Geleceğin Yapıtaşları: Bilim-Teknoloji ve Bilgi/Belge Yönetimi Bütünleşmesine Doğru Arşivciliğin ve Arşivcilerin Rotası Sempozyumu (Video kaydı)

Doğukan ÖZYOLU Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü
Elif Cansu BOZ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Özge BAYRAM Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi Topluluğu

Sena BEYGİRCİ Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Yaşan Boyu Öğrenme Topluluğu
Gamze ÇENET Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Serhat URAN Yeni Nesil Kütüphaneciler ve Arşivciler (YENKA)

Moderatör: Doç. Dr. Bahattin YALÇINKAYA Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Cengiz KIRLI Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi/ Boğaziçi Arşivleri
Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/ Özel Arşiv Koleksiyonları
Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterlik/ Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası


Moderatör: Prof. Dr. A. Oğuz İCİMSOY Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. İshak KESKİN İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Gülten ALIR DERBENT İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Mehmet TORUNLAR Arşivci/ Bilgi Yönetimi Dergisi Editör Yardımcısı


Moderatör: Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Davetli Konuşmacı: John SHERIDAN (The National Archives UK Digital Director)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR ŞAHİN

Çevirmen: Turan KÖYLÜOĞLU

Sunucu: Serenay BAYKARA
Açılış Konuşması: Orhan SAKİN (Türk Arşivciler Derneği Başkanı)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: