Posted by: bluesyemre | July 12, 2021

Türkiye Gelir Eşitsizliğinde Avrupa Birincisi #DİSK-AR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2020 sonuçlarını 15 Haziran 2021 günü yayımladı. Veriler bir önceki yılı (2019) referans aldığından Covid-19 salgının etkilerini yansıtamıyor olsa da Türkiye’de gelir dağılımı ve yaşam koşulları hakkında önemli bilgiler içeriyor. Türkiye’nin Covid-19 salgınına böylesi gelir uçurumuyla girdiği düşünüldüğünde pandeminin etkisinin görüldüğü sonuçlar kuşkusuz çok daha çarpıcı olacaktır.

  • Türkiye’de gelir eşitsizliği artıyor!
  • 2019 verilerine göre en zengin yüzde 10’luk grubun ortalama geliri en yoksul yüzde 10’luk grubunkinin 15 katı!
  • Türkiye Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke
  • Kadınların geliri ortalama gelirin yüzde 17 altında!

http://disk.org.tr/2021/06/disk-ar-turkiye-gelir-esitsizliginde-avrupa-birincisi/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: