Posted by: bluesyemre | August 11, 2021

#Elektra Teos’ta Tragedya

20 Temmuz 2021

Teos’ta Tragedya
“Elektra”

Yazan: Sophokles
Çeviren: Azra Erhat
Yöneten: Mehmet Ergen
Müzik: Tuluğ Tırpan
Kostüm: Gül Sağer

Oynayanlar:
Elektra: İpek Türktan Kaynak
Koro: Elif Ürse
Gizem Erdem
Güliz Gençoğlu

Elektra babasının, annesi Klytaimnestra ve Aigistus tarafından öldürülmesiyle derin bir buhrana sürüklenir. Annesinden, kardeşlerinden ve babasının yerine tahta geçen Aigistus’tan kendini tamamen soyutlar. Bu sebeple cezalandırılarak saraydaki haklarından yoksun halde münzevi hayatı yaşamaya zorlanır. Tek umudu bir gün küçük kardeşi Orestes’in saraya dönüp öldürülen babasının öcünü almasıdır.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: