Posted by: bluesyemre | August 19, 2021

Marmara Bölgesi’ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti

“Kötü kütüphaneler koleksiyon oluşturur, iyi kütüphaneler hizmetler oluşturur, büyük kütüphaneler topluluklar oluşturur.”R. David Linkes

İnsanın kendini inşa etmesine imkan sağlayan en başat eylemlerin başında okumak gelmektedir. Kütüphaneler ise bu açıdan gerek kullanıcılarına çeşitli ve geniş bilgi kaynakları sunmaları gerekse önemli bir kamusal mekan olmaları açısından kent için oldukça hayati bir yere sahiptir. Kültür alanında gerçekleştirdikleri birçok çalışmada olduğu gibi kütüphanecilik hizmetlerinde de belediyeler, nicelik ve nitelik açısından kapsamlı ve zengin çalışmalar yürütmektedir. Her geçen gün belediye kütüphanelerinin sayısı, türü ve belediyelerin kütüphanecilik hizmetleri altında gerçekleştirdikleri faaliyetler artmakta ve çeşitlenmektedir.

Bu kapsamda, MBB üye belediyelerinin kütüphane hizmetleri alanında şehir sakinlerine sundukları imkanları daha iyi anlamak ve değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Düzce, Bolu, Kırklareli, Yalova ve Bilecik’te yer alan belediyelere, kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin niteliklerine dair bir soru formu gönderilmiş ve buradan elde edilen veriler derlenerek “Marmara Bölgesi’ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti” oluşturulmuştur.

Belediyelerin kütüphane ve kütüphane hüviyetinde bulunan okuma salonları, bilgi merkezleri ve bilgi evlerinden oluşan ilgili birimlerin verileri “coğrafi bilgiler”, “bina özellikleri”, “kütüphane bütçesi”, “koleksiyon bilgileri”, “kullanıcı hizmetleri” ve “personel” olmak üzere 6 ana kategori ve 67 gösterge ile ilgili veri setinde yer almaktadır.

Araştırmanın her yıl tekrarlanması ve ilgili veri setinin bir sonraki yayın tarihinin Mart 2022 olması planlanmaktadır.

Not: Kullanıcı deneyimini artırabilmek adına bu sayfa üzerinde tüm veri başlıkları yerine kısıtlı sayıda veri başlığı sunulmaktadır. Tüm veri başlıklarını içeren veri seti ve bu veri setine ait metaveri dosyası excel dosyası olarak indirilebilir. İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamındadır. Kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.

https://data.marmara.gov.tr/kultur/kutuphane?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: