Posted by: bluesyemre | August 23, 2021

Tüm İngilizce sınavlarında karşınıza çıkabilecek 50 önemli bağlaç (#conjuctions)

1) in order that: sın diye

2) even though: -e rağmen

3) as long as: dığı sürece

4) only if: koşuluyla

5) before: den önce

6) even after: den sonra bile

7) despite the fact that: -e rağmen

8) also: ayrıca, -de, -da

9) although: -e rağmen

10) therefore: bu yüzden

11) instead: yerine

12) in addition: ayrıca

13) even so: öyle olsa bile

14) yet: fakat, ama, ancak

15) as if: -mış gibi

16) suppose that: varsayki

17) however: fakat

18) just as: tıpkı, tam o anda

19) until: -e kadar

20) nevertheless: yine de

21) as though: -mış gibi

22) after: -den sonra

23) by all means: elbette, kuşkusuz

24) by no means: hiçbir şekilde

25) in fact: aslında, gerçekten

26) hence: bu yüzden

27) if only: keşke

28) thereby: böylece, bu nedenle

29) so: bu yüzden

30) because: çünkü, -dığı için

31) which is why: işte bu yüzden

32) actually: aslında, gerçekten

33) that’s why: bu yüzden

34) but: fakat, ama, ancak

35) whereas: halbuki

36) except: hariç

37) unless: -mezse, mazsa

38) moreover: dahası, ayrıca

39) as: dığı için, çünkü , – dıkça, -iken, gibi

40) conversely: aksine

41) though: -e rağmen

42) as soon as: yapar yapmaz

43) even if: -se bile

44) by the time: -dığı zaman, -dığı zamana kadar

45) since: -dığı için, çünkü, – den beri

46) similarly: benzer şekilde

47) in contrast: aksine

48) indeed: gerçekten, aslında

49) consequently: sonuç olarak

50) on the other hand: öte yandan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: