Posted by: bluesyemre | September 2, 2021

#OkumaKültürü ve #Kütüphaneler #MehlikaKaragözoğluAslıyüksek

Okuma kültürünün topluma kazandırılması, ekonomik kalkınma ile aynı çizgide yükselmesi gereken kültürel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için hayatî bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması ise konunun bilimsel olarak da gündemde tutulmasını gerektirmektedir. Okuma alışkanlığı edinen toplumun bunu hayat boyu sürdürerek bir yaşam biçimi haline getirmesi olan okuma kültürü, sosyal bilimler sahasında birçok disiplinin ilgilendiği toplumsal bir konu ve disiplinlerarası bir araştırma alanıdır. Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi açısından bakıldığında ise bilgi merkezlerinin ve bilgi hizmetlerinin mevcudiyeti için bir varlık sebebi olması nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Türkiye’deki okuma kültürü literatürüne Kütüphanecilik temelli bir katkı sunmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, alanında uzman on yedi akademisyenin okuma kültürüne ilişkin birbirinden değerli yazıları bulunuyor.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/okuma-kulturu-ve-kutuphaneler/591237.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: