Posted by: bluesyemre | September 5, 2021

8 Maddede Okula Dönüş Önerileri #SODİMER

Okullarda eğitime başlandığında ilk olarak, Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ve hijyen kurallarının takip edilmesi ve hatırlatılması gerekmektedir.

Öğretmenler tarafından Covid-19 belirtileri iyi tanımlanmalı ve belirti gösteren bir öğrenci ile karşılaşıldığında planlanan adımlar uygulanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Öğrenme kayıpları ve eksikleri belirlenmelidir. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi yönünde planlama yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Etkinlikler için mümkün olduğunca açık hava tercih edilmelidir. İmkan koşullarında ortamın olabildiğince havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

Öğrencilerin duygularına ve sosyal ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edilmelidir. Sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye gayret edilmelidir.

Hijyen malzemeleri doğru şekilde kullanılmalı ve öğrencilere örnek olunmalıdır. Eller mümkün olduğunca sabunla yıkanmalı, alkol bazlı dezenfektanları zorunlu haller dışında kullanmamaya gayret edilmelidir.

Pandemi koşullarına uygun olacak şekilde sınıflar düzenlenmeli, havalandırma sağlanmalı; mümkünse beslenme saatleri farklı saatlerde yapılmalı, ders aralarında öğrencilerin açık havada olmalarına dikkat edilmelidir.

Okula uyum süreci en iyi şekilde yürütülmeli, öğrenciler motive edilmelidir. Çocuğun iyi olma hali unutulmamalı, planlama ve uygulamalar çocuğun iyi olma hali üzerine tasarlanmalıdır.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: