Posted by: bluesyemre | September 6, 2021

Liderler için Güvenli Liman Yok, Kişiye Özel Kılavuz Şart!

Lider koltuğuna oturacak C seviye yöneticilerde aranan özellikler değişiyor. CEO Imperative Study raporunda, Forbes Global 2000 şirketleri CEO’ları ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre CEO’ların yüzde 65’i üst yönetim ekiplerinin (C-Suite) önümüzdeki 10 yıl için
pek uygun olmadığına inanıyor. Yüzde 72’si ise üst yönetimde yeni pozisyonlar açmayı planlıyorlar. CEO’lara göre büyüme için üst yönetimde geliştirilmesi gereken beş temel yetkinlik: Dijital transformasyon, inovasyon, yapay zeka, veri analitiği ve davranış bilimi.

Bireysel anlamda her kademedeki liderin kendini fark edip yönetebilme kapasitesi çok büyük anlam taşıyor. Üst düzey yöneticilerin yaş ortalaması giderek gençleşiyor (çoğunluğu 40-50 yaş aralığında). Ortak özellikleri: İddialı, yüksek performanslı, yüksek geçmiş başarı çizgisine sahip, sonuç odaklı olmaları.

Öngörülebilir durumlarda iyi olmakla birlikte, belirsizlik içinde değişim yönetimi için belirli bir yönetim sistem yapısı içinde yetkinlikle birlikte yenisini tasarlamak için desteğe ihtiyaçları var. Bu da elbette C-Suite yöneticiler üzerinde her zamankinden çok daha fazla bir baskı oluşturuyor.

C-Suite için Özelleştirilmiş “Kişisel Strateji Danışmanlığı” nedir? 

Değişen iş dinamikleri, yeni iş modellerinin de doğmalarına neden oluyor. Bunlardan biri de son dönemde danışmanlık alanında gelişmekte olduğunu gözlemlediğimiz yeni bir trend: Kişisel strateji danışmanlığı.

Kişisel strateji danışmanlığı, üst düzey yöneticinin kendi alanındaki etkisini maksimize etmek, tıpkı bir şirketin stratejisini oluşturmakta olduğu gibi, yöneticinin strateji uygulama kaslarını geliştirmek için danışmanlık hizmetinin bireysel baza adapte edilmiş halidir.

Üst düzey yöneticilerin en büyük ihtiyacı “güvende” hissetmek.  Kaygı ve endişeyi azaltan unsurların başında, belirli bir plana sahip olmak geliyor. Üst yönetim ekibinin, strateji yönetimine ilişkin kaslarını güçlendirmeye ihtiyaçları var.

Kurumların “Kişiye Özel” Hizmete İhtiyacı Var!

Kişisel strateji danışmanlığı esasen, gelecek iddiası taşıyan herkes için geçerli bir hizmet modeli olmakla birlikte, değer yaratma skalası içinde en yüksek etki seviyesine sahip olan ve hedeflerini hayata geçirmek için kendi birikimleri ölçüsünde belli stratejiler oluşturan C-Suite üst yöneticilerin kişisel stratejilerini (kuruluş düzleminde yıllardır gelişmiş olan modellerle) sistematik bir yol haritası şeklinde inşa edebilmeleri için tasarlanmıştır.

Belirsizliklerin arttığı, kontrol edilmesi güçleşen iş dünyasında üst düzey yöneticiler;

·       Belli bir konuya katılıkla bağlı kalabiliyorlar veya odakları dağılabiliyor,

·       Detaya boğulup büyük resmi kaçırabiliyor veya vizyonu için gerekli adımları atmayabiliyorlar,

·       Çok ani kararlar alabiliyor veya çok kararsız kalabiliyorlar,

·       Çok fazla riskler alabiliyor veya hiç risk almayabiliyorlar,

·       Ekibini stratejisi ile hizalamakta zorlanabiliyor veya ekibini çok fazla zorlayabiliyorlar.

Kişisel strateji danışmanlığı yardımı ile üst düzey yöneticiler, danışmanlık formasyonu almış bir profesyonel danışmanın kılavuzluğu ile, oyun planlarını tanımlamak ve ekiplerini bu doğrultuda hizalamak için çok daha güçleniyorlar.

Kişisel strateji danışmanlığı bir şirketin strateji yapma ve uygulama sürecinde hangi alanlarda fark yaratıyor? Ölçülebilir bir başarı oranı var mı? 

Bilindiği üzere, danışmanlık modelleri/uygulamaları kuruluş bazında yürütülüyor. Çok yeni gelişme trendi gösteren ve henüz ampirik vaka örnekleri iş literatürüne yansımayan kişisel strateji danışmanlığı alanında gözlemlenebilen faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Üst düzey yöneticinin,

·       Kurumun büyük resmini daha iyi görmesi, kurumun stratejisine kendi kişisel etki alanı içinde nasıl daha iyi katkıda bulunabileceğini daha iyi tanımlayabilmesi,  

·       Kendi etki alanına ilişkin oyun planını / stratejisini / yol haritasını netleştirebilmesi,

·       Odaklanması ve gerektiğinde vazgeçebilmesi,

·       Hata yapmaya ve düzeltmeye açık olabilmesi,

·       Kendi etki alanı içinde ekibini, stratejisi ile uyumlandırabilmesi.

Ancak usta danışmanlar tarafından verilebilen (hakiki danışmanlık formasyonu olan, çeşitli ülke ve kültürlerde çalışmış, 15 yılın üzerinde danışmanlık deneyimini olan, farklı sektörlerden bilgi ve birikime sahip) kişisel strateji danışmanlığı metodolojisi üç adımdan oluşuyor:

Analiz

·       Yöneticinin ve ekibinin strateji uygulama yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve benchmarking ile farkındalığın artırılması

·       Yöneticinin iç/dış müşterileri ile etkileşim tarzının belirlenmesi ve ölçümlenmesi

Uygulama Planının İnşası

·       Yöneticinin stratejik önceliklerinin netleştirilmesi,

·       Yöneticinin kritik başarı faktörlerinin ve varsayımlarının netleştirilmesi,

·       Yöneticinin stratejik girişimlerini önceliklendirmesi ve proje takımları oluşturması,

·       Yöneticinin ekibini stratejisi ile uyumlandırması ve iletişimi.

Planın Uygulamaya Alınması

·       Yöneticinin stratejisinin uygulama sürecinde takip ve raporlama sistematiğinin oluşturulması.

Strateji yönetimi uygulamaları şirketlerde de radikal olarak değişirken güvenli limanlarda iş yapmanın pek mümkün olmadığı iş dinamikleri içinde ister kıdemli ister yeni tüm üst düzey yöneticiler değişimi gören ve yönetebilen liderlik yetkinliklerini geliştirmek zorundalar.

C-Suite; büyük resmi görebilmek, şirketlerinin stratejisine kendi kişisel etki alanı içinde daha fazla katkıda bulunabilmek, buna yönelik oyun planlarını kurgulayabilmek, odaklanmak ve gerektiğinde vazgeçebilmek, hata yapmaya ve hataları düzeltmeye açık olmak, ekiplerini değişim yönetimi içinde hizalayabilmek, stratejilerinin ölçülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlamak amacıyla kendi kişisel liderlik özelliklerini geliştirmeye günümüzde artan oranda yatırım yapıyorlar.  

https://hbrturkiye.com/blog/liderler-icin-guvenli-liman-yok-kisiye-ozel-kilavuz-sart


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: